Eenheid, integriteit & trouw
Eenheid, integriteit en trouw

Hoe kan het geloof in de Drie-enige God zich uitwerken in ons leven?

De kern van de Drie-eenheid bestaat uit de openbaring van God, het kruis van Christus en het werk van de heilige Geest. Geloof in deze essentiële waarheden is belangrijk, maar naast het geloven en erkennen van deze waarheden benadrukt Stott het belang van het uitleven ervan. Stott doet in dit boek een persoonlijk pleidooi voor eenheid, integriteit en trouw, als uitwerking van de kern van het geloof.

Op Stotts bekende heldere en betrokken wijze trekt hij de lezers weg uit hun stromingen, denominaties, verschillen en geschillen en wijst ze in de richting van een gezamenlijke verwondering over wie God is, en wat Hij voor hen betekenen wil.

Nu ik het einde van mijn aardse leven nader en aan het eind sta van meer dan zestig jaar bevoorrecht discipelschap, wil ik graag, bij wijze van geestelijke nalatenschap, deze kleine uiting van evangelisch geloof, dit appel aan de opkomende generatie nalaten [uit het voorwoord].


Lees verder...
Radicaal discipelschap
Radicaal discipelschap

Dr. John Stott is wereldwijd bekend als bijbelleraar, auteur, predikant en inspirerend leider op het gebied van zending en evangelisatie. Time Magazine omschreef hem in 2005 als behorend tot de honderd meest invloedrijke mensen van dat jaar. In juli 2007 stopte hij op 87-jarige leeftijd met al zijn publieke taken. In de zomer van 2011 overleed hij. Radicaal discipelschap is het 51e en laatste boek van zijn hand.
Lees verder...
De Bijbel Begrijpen
De Bijbel begrijpen

Waar gaat de Bijbel over? Waarom is hij geschreven? Is de Bijbel relevant en betrouwbaar? Waarom zouden we de Bijbel moeten lezen?

Lees verder...
Waarom ik een christen ben
Waarom ik een christen ben

John Stott vertelt zijn geestelijke reis en geeft ons zijn reden voor die eerste levensverandere stap op de weg die hij sindsdien bewandelt.
Lees verder...
De Bijbel: Gods woord voor vandaag
De Bijbel: Gods woord voor vandaag

Volgens velen is de Bijbel wel een interessant boek waaruit je veel kunt leren over religieuze ervaringen, maar je moet er heel wat vraagtekens bij plaatsen. Achterhaald, tijdgebonden, gekleurde informatie, om maar eens wat gangbare kreten te noemen.
John Stott verdedigd de stelling dat de Bijbel wèl betrouwbaar is. Een steviger basis voor je geloof en een betere leidraad voor het dagelijkse leven is er niet. Waarom? Omdat deze het gezaghebbende Woord van God is, geïnspireerd door Gods Heilige Geest. Daarom is het zaak alle belangrijke vraagstukken van het persoonlijke en het maatschappelijke leven te zien in het licht van de Bijbel.

‘De Bijbel Gods woord voor vandaag’ is een bemoedigend en leerzaam boek! Een ‘must’ voor wie wil weten hoe het nu zit met de inspiratie en het gezag van de Bijbel.


Lees verder...
Het kruis van Christus
Het kruis van Christus

Het universele symbool van het christendom is niet een lieflijke kribbe maar een afschrikwekkend kruis. Toch weten weinigen wat dit betekent. Velen kunnen niet begrijpen waarom Christus moest sterven.
In dit meesterlijk geschreven boek legt John Stott uit hoe belangrijk de kruisdood van Christus voor ons is. Eerst laat Stott zien hoe Jezus zelf over zijn aanstaande dood heeft gesproken. Vervolgens legt hij uit dat het sterven van Jezus bovenal plaatsvervangend was. Hij stierf in onze plaats, om ons te verzoenen met God. Ten slotte gaat hij in op de gevolgen van Jezus' sterven van de gelovige, hier en nu.
'Het kruis van Christus' gaat over het hart van het christelijk geloof. Het is een heldere uiteenzetting, grondig van opzet en zeer leesbaar. Een uitnodigende oproep om als gelovigen dagelijks te leven ‘onder het kruis’.


Lees verder...
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584