Zwolse krant

Deze bekende Bijbelgeleerde doet de laatste jaren veel van zich horen. Hij spreekt de lezer direct aan, aarzelt niet om bijvoorbeeld op te merken dat het niet vreemd is dat serieus nadenkende mensen het evangelie van Jezus Christus moeilijk te geloven vinden! Tegelijk schudt hij de christen uit zijn passiviteit wakker en doet hem inzien dat er een rijker geloofsbeleven mogelijk is. Dit boek gaat over de relevantie van het bestuderen van de persoon en het werk van de drieënige God, die tot de mens gesproken heeft in de Bijbel, zijn verlossende woord. God is de koning en Heer van het heelal en verlosser van de mens. In Christus is zijn soevereine liefde zichtbaar en werkzaam. De heilige Geest roept de mens op Gods openbaring te beantwoorden et een godvruchtig leven. Aan het slot van dit buitengewoon praktisch geschreven boek is een srudiehandleiding, opgenomen om in groepsverband het boek per hoofdstuk te bespreken. Zijn Wandelen door de Geest mag gezien worden als een ‘algemene veldtheorie’ van het werk van de Heilige Geest in de kerk, gisteren, vandaag en morgen.
Geloof, aanbidding, dankzegging, openheid en gehoorzaamheid aan God, discipline, vrijmoedigheid. Moreel realisme en evangelische berrijking zijn de doelstellingen die hem voor ogen staan. Geen zwevende theorieën, maar een duidelijke door de bijbel geinspireerde zienswijze die allerlei charismatische overtrokken inzichten afwijst. Een voortreffelijk boekvan deze Anglicaanse evangelical, van harte elke gelovige en zeker ambtsdragers aanbevolen. In Oppervlakkigheid troef? Behandelt packer indringende vragen over schepping, Gods plan, voorzienigheid, goddelijke genezing, de Bijbel, de kerk enz. Vragen waarop christenen veelal óf het antwoord schuldig blijven óf niet weten hoe ermee om te gaan. Het is een juweel van een (pocket) boek, zo begrijpelijk en uitnodigend, maar bovenal boeiend en hier en daar zelfs uitdagend geschreven.

Bron: Zwolse krant 3 augustus 1996
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584