Boek en Praat

Een boek dat je niet zomaar even uitleest. Ik wil het onderbrengen bij studieboeken. Relaas legt men, als het woord studie genoemd wordt zo’n boek veelal direct weg. Te moeilijk, te zwaar, geen tijd enz. is dan nogal eens de reactie.

Dit is jammer, want de inhoud van zo'n "studieboek kan het (in)zicht op en in de Bijbel verdiepen en verdere toerusting geven voor het werk wat we mogen doen.

De schrijver,zegt In het voorwoord dat de onbekendheid met God en met Zijn wijze van handelen en met de praktijk van de persoonlijke omgang net Hem de diepste grond van de zwakheid van de kerk in deze tijd is.

Twee ontwikkelingen hebben dat veroorzaakt.
1. Omdat het christelijk denken zich heeft aangepast aan de moderne tijdgeest (men denkt groot over de mens en klein over God).
2. Een vertroebeling van het christelijk denken door het moderne scepticisme (de grondslagen van het geloof worden In twijfel getrokken).
'God leren kennen’ is een boek dat ons wil helpen God beter te kennen. Men kan veel kennis hebben over God zonder kennis van Hem te hebben.

Het boek is opgebouwd uit drie delen, te weten:
Deel I Ken de Here
Deel II Zie, hier is uw God
Deel III Als God voor ons is

In het eerste deel bespreekt de schrijver de drieëenheid van God. Over God de Vader, de plaats van de Zoon Jezus Christus en het werk en de plaats van de Heilige Geest. Een drieëenheid die we niet los van elkaar mogen zien.
In het tweede deel brengt de schrijver bepaalde begrippen aan de orde, zoals: Gods Waarheid; Gods liefde en Gods genade.
Ik heb geprobeerd één en ander uit dit deel te halen, maar het is te veel om in dit artikel goed en kort weer te geven wat de schrijver hierover te zeggen heeft. Ik zou met een uittreksel het boek. tekort doen. Wel viel mij op onder het hoofdstuk de wijsheid van God en de wijsheid van mensen dat ik een ‘verkeerd’ beeld heb van de Bijbelse Wijsheid. Ik heb dat teveel willen zien als wijsheid zoals wij dat als mensen zien en denken. Op pagina 92 schrijft Packer over Gods wijsheid:
‘Als God ons wijsheid schenkt is dat een middel tot zijn einddoel: het herstellen en vervolmaken van de relatie tussen Hem en de mens. Waar bestaat die wijsheid uit? Niet uit het ons laten deelhebben aan al zijn kennis (die gaat alle verstand te boven) Maar uit een gezindheid die Hem erkent als de Alwijze, de betrouwbare voor wie je wilt leven door dik en dun heen in het licht van zijn kracht…’

En ‘…Het is de bedoeling van Zijn gave van wijsheid ons ootmoediger, vreugdevoller en meer toegewijd te maken; meer alert op Gods wil en vastberadener om die wil te doen…’
De schrijver neemt als voorbeeld een regelkamer, Gods regelkamer. Als wij een plaatsje krijgen in die regelkamer, zodat we meer en meer zullen gaan begrijpen, wat God met bepaalde dingen die Hij in ons leven toelaat bedoelt. Dit is volgens de schrijver een misverstand en kan ons zelfs tot wanhoop brengen als God niet doet wat wij verwachten.
In het derde deel beschrijft hij onder andere het nut van beproevingen en over 'de God van de Genade is ons genoeg.

‘God leren kennen’ is een boek dat vertaald is uit het Engels.
Het is in de Engelgtalige wereld een bestseller geworden. Het is een boek dat voor een studieboek makkelijk te lezen is en zeker tot herlezen uitnodigt.

Jasperina Dijkstra

Bron: Boek en praat
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584