Try it out
NBD/Biblion
Een nauwkeurige verklaring van het oudtestamentische bijbelboek Ruth, geschreven met het doel de boodschap ervan te verbinden met het leven van alledag. Alle auteurs van deze serie zijn ervan overtuigd dat God nog steeds spreekt door de woorden zoals die destijds zijn opgetekend. Door goed daarnaar te luisteren, kan men begrijpen wat de geest te zeggen heeft. Zo illustreert de persoon van Boaz hoe het patroon van Gods trouwe liefde voor Zijn volk is bedoeld als model voor onze relaties met elkaar. Theologische vaktaal wordt vermeden; in eenvoudige bewoordingen, vaak met verwijzingen naar andere bijbelgedeelten, gaat de auteur in op verschillende aspecten van het verhaal over de Moabitische Ruth, die met haar schoonmoeder Naomi meegaat naar Bethlehem. De auteur veronderstelt wel dat zijn lezers bekend zijn met de traditionele uitleg van de bijbel waarin Gods Voorzienigheid een grote plaats inneemt. Hij staaft zijn idee├źn veelal met verwijzingen naar Engelstalige literatuur, die bij de doelgroep nauwelijks bekend kan zijn. Geschikt voor bijbelstudie in traditioneel-christelijke kringen.
Hanna Blok.
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584