NBD/Biblion
Uitleg van de (nieuwtestamentische) brief van Jakobus. De nadruk ligt op 't gebiedende karakter van de brief. Voorschriften van toen gelden nu en bieden de christen houvast om zich in en tegenover de omringende wereld te profileren als bewijs van zijn wedergeboorte. Hoe praktischer het voorschrift, hoe eerder vergeestelijkt in deze uitleg. Het (ethisch juiste) gedrag van de christen heet hier heiliging. Dat staat haaks op de klassieke theologie die daar Gods omgang met diens schepsel onder verstaat. De achtergrond van de schrijver, voorheen directeur van een evangelische school in Bristol, verklaart deze verschuiving. Dat maakt dat deze uitgave gewaardeerd zal kunnen worden in evangelische kring door "reborn christians", maar veel minder door orthodoxe evangelischen die net als Luther Jakobus met terughoudendheid uitleggen om het verstaan van wat heiliging betekent, zuiver te houden.
Jan Wilts.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584