Try it out
NBD/Biblion
De oorspronkelijke titel van dit in 1980 verschenen werk luidt: 'A long obedience in the same direction: discipleship in an instant society'. Alleen de ondertitel is in de Nederlandse vertaling behouden. Eigenlijk is de hoofdtitel een zinsnede van Friedrich Nietzsche. De auteur, tot voor kort hoogleraar in de spirituele theologie in Vancouver, maar dertig jaar lang predikant, gebruikt deze woorden van de ongelovige Nietzsche om ze in een gelovig daglicht te plaatsen. Het komt erop neer dat men door te blijven gehoorzamen in geloof en vertrouwen de juiste weg bewandelt, zoals die door de christelijke kerken al eeuwenlang is bewandeld. Als richtsnoer voor zijn aanbeveling gebruikt de auteur een aantal psalmen (psalm 120-134). Die heeft hij zelf ooit op een verrassend directe wijze uit de grondtekst vertaald. In een vijftiental hoofdstukjes geeft hij commentaar op die psalmen. Hij benadrukt daarin dat het christelijk discipelschap inhoudt dat je wandelt in Gods wegen, waardoor je ontdekt dat dat samenhang geeft aan al onze interesses, hartstochten en gaven. De aanbevelingen van de auteur zijn overtuigend, hoewel hij de snelle ontwikkelingen in de huidige maatschappij te veel als een bedreiging ziet.
Dr. H.Chr. van Bemmel
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584