NBD/Biblion
Twintig thema's worden in dit boek behandeld, zoals ruzie, pesten, tv en internet, liegen, godsbeeld en angst. De schrijfster begint elk hoofdstuk met de beschrijving van een herkenbare, concrete opvoedingssituatie. Vervolgens wordt de situatie in een bredere context geplaatst. Vandaaruit wordt een verheldering aangegeven, waarna antwoorden aangereikt worden om verantwoord pedagogisch te handelen. Elk hoofdstuk wordt besloten met een aantal vragen die vaak gericht zijn op de ervaringen die de opvoeder zelf bij het opgroeien heeft opgedaan en die mede bepalend kunnen zijn voor de manier van opvoeden. De schrijfster plaatst de opvoedingsopdracht in bijbels perspectief. Aan het eind van het boekje wordt de aandacht gevestigd op de organisatie 'Koers voor ouders'. Het boek gaat uit van het christelijk gedachtegoed, maar is ook bruikbaar voor andersdenkenden vanwege de heldere en ondersteunende beschrijving. - A.J.J. van der Valk
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584