NBD/Biblion
De schrijvers van het boek hebben gekozen voor een tweedeling: de groei naar volwassenheid (16-22 jaar) en de volwassenheid (22 jaar en ouder). Veelzeggende hoofdstukken zijn: communicatie, begeleiding naar zelfstandigheid, carrièrevoorbereiding, laat ze los, het omgaan met aangetrouwde kinderen en kleinkinderen en confrontatie met moeilijke tijden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. Door cursivering, duidelijk zichtbare opsommingen, aandachtstekens en het verdelen van hoofdstukken in subhoofdstukken is het een prettig en overzichtelijk leesbaar boek. Het boek is theoretisch onderbouwd, maar is toch vooral praktisch met voorbeelden, ideeën, raadgevingen en herkenbare dagelijkse situaties. Het boek is geschreven vanuit een christelijke visie, maar zeker toegankelijk voor iedere ouder alswel voor 'kinderen', die in de bedoelde categorie vallen. Voor beiden is het leerzaam. J.H. Bargeman
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584