Try it out
NBD/Biblion
Gids voor en over (on-)gehuwde vrouwen tussen de twintig en de zeventig jaar, die zoeken naar zingeving in hun leven, geschreven vanuit de aanname dat God de mens leidt. In vier delen wordt die geestelijke zoektocht belicht. Deel 1 gaat over leven met en doel; in deel 2 wordt nagegaan hoe vrouwen doelen kunnen herkennen. In deel 3 zijn processen beschreven om doelen na te streven en in het vierde deel wordt ingegaan op de moeilijkheden die vrouwen ondervinden bij het nastreven van hun levendoel. De Amerikaanse auteur behoort tot de Navigators, een interkerkelijke beweging die Christus op eigentijdse wijze zichtbaar wil maken aan mensen in hun eigen leefwereld. In dit vrij pragmatische boek relateert de auteur alledaagse voorvallen uit vrouwenlevens aan voorbeelden uit de Bijbel. Ieder hoofdstuk besluit zij met discussievragen, een experiment in luisterend gebed en een bijbelgedeelte ter overdenking. In de appendix worden bijbelgedeelten aangereikt die samenhangen met het zogenoemde doel-gerichte leven. Met noten. Eerder verscheen van haar in dezelfde reeks 'Genieten van Gods nabijheid' (1997)* en 'Luisteren naar God' (1999)**. - C.H.M. Beijer
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584