CV Koers
John Stott legt in zijn nieuwste boek uit waarom hij Christus volgt. Zijn verhaal zal je helpen in gesprekken met mensen die vreemd aankijken tegen jouw gelovig-zijn.
~
Waarom ben je christen?

"Als protestanten een paus zouden moeten kiezen, zouden zij waarschijnlijk John Stott kiezen:' Die niet al te oude uitspraak van een columnist in de New York Times illustreert de grote betekenis van de internationaal bekende schrijver, spreker en zendingsleider uit Engeland, nu 86 jaar oud. De in zijn jeugd als agnost begonnen Stott schreef zo'n vijftig boeken. De bekendste zijn De basis van het christelijk geloof, Het kruis van Christus en Uitdagingen van deze tijd in bijbels perspectief.
Aan die indrukwekkende lijst is nu toegevoegd: Waarom ik een christen ben. In een tijd dat het christelijk geloof in grote delen van de westerse wereld op zijn retour lijkt en velen niet langer geloven dat er objectieve waarheden bestaan, is Stotts getuigenis beslist actueel.
Sinds hij christen werd, heeft John Stott zich in het centrum bevonden van het evangelicalisme. Hieronder wordt in de Angelsaksische traditie zowel de reformatorische als de evangelische stroming gerekend. Veel meer dan het theologisch modernisme heeft deze beweging binnen het christendom de toekomst. Vergeleken met tijdgenoten als Martyn Lloyd-Jones en J.1. Packer is het 'extra' van Stott dat hij nadrukkelijk ook schreef over allerlei maatschappelijke vraagstukken.
De kracht van Stott ligt onder meer in het feit dat zijn leven één is: hij leeft zoals hij schrijft. Is nederigheid een van de belangrijkste kenmerken van christelijk geloven, de Britse voorganger vormt daarvan een verpersoonlijking. Hoeveel bekende christelijke leiders vallen niet voor de verleiding om al te gevoelig te zijn voor eerbetoon en daardoor jaloers te worden op het 'succes' van anderen? Hoe reageerde Stott toen hij Packers befaamde God leren kennen voor het eerst las? "De waarheid die hij behandelt, doet het hart ontbranden. (...) Het spoorde me aan even een stap opzij te doen om te bidden en God te prijzen:'

Initiatief van God
Die nederigheid als uiting van bescheidenheid tegenover de almachtige en heilige God is er ook in Waarom ik een christen ben. Onder de zeven redenen die Stott noemt, staat namelijk voorop dat het initiatief nadrukkelijk van Christus uitging. Centraal gegeven is in dit verband dat "wij (God en de naaste) liefhebben omdat God ons het eerst heeft liefgehad" (1 Joh. 4: 19). Zoals eens de apostel Paulus en later bijvoorbeeld kerkvader Augustinus en de apologeten Malcolm Muggeridge en c.s. Lewis door God zelf in de kraag werden gegrepen, zo weet Stott dat dit ook met hem gebeurde. Welke gelovige zal dat laatste niet ook van zichzelf kunnen getuigen?
John Stott is binnen de evangelicale wereld niet op alle geloofspunten onomstreden. Zo heeft hij de leer van de annihilatie verdedigd, de opvatting dat goddeloze mensen eens definitief dood zullen zijn en dus - nihil = niets - voor eeuwig vernietigd. Er zal geen altijd durend lijden in de hel van volstrekte Godverlatenheid zijn. Daarin wordt Stott echter door slechts een minderheid van de orthodoxe christenheid gevolgd. Dergelijke controverses zullen er beslist niet zijn naar aanleiding van zijn jongste boek. Integendeel, het zal helpen in discussies met onze kennissen en collega's die toch wat vreemd aankijken tegen het feit dat "verder normale mensen" als wij niettemin gelovigen zijn.

Bevrijding
Waarom John Stott in God gelooft? Voor hem is er niet één doorslaggevende reden. Sommige argumenten hebben te maken met Christus, met zijn kruis en de buitengewone uitspraken die Hij over zichzelf doet. Daarin herken ik de redenering van Lewis die stelt dat je Jezus niet kunt afdoen als een ethisch bewonderenswaardig mens. Iemand die zegt dat Hij de Zoon van God is ("Ik Ben") en erbij was toen satan uit de hemel werd gegooid, is namelijk niet goed wijs of inderdaad degene die Hij zegt dat Hij is.
Andere redenen hebben meer met Stott zelf te maken. Christus helpt hem zijn mens-zijn beter te begrijpen. Door Christus vindt hij de vervulling van aspiraties die alle mensen eigen zijn: vergeving van zonden, een Werkelijkheid die onze stoffelijke wereld ontstijgt, een diepe band met anderen, vrijheid van slavernij en angsten, en een doel om voor te leven. Sterk is ook de onderscheiding die hij maakt in de verlossing: a) in het verleden bevrijd van de straf voor de zonde door een gekruisigde Verlosser, b) in het heden bevrijd van de macht van de zonde door een levende Verlosser, en c) in de toekomst bevrijd van de aanwezigheid van de zonde door een komende Verlosser.
Wie zou zo'n geloof willen inruilen voor ongeloof?

Aad Kamsteeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584