Try it out
Wegwijs

Vraagt u zich wel eens af hoe de hemel eruitziet? Zullen we elkaar daar weer ontmoeten en herkennen? Kunnen zij die daar al zijn, ons zien, en weten ze hoe het met ons gaat? Wat gebeurt er met ons, als we sterven?
Dit soort vragen kunnen ons bezighouden, wanneer we met het overlijden van iemand uit onze naaste omgeving,te maken krijgen of bijvoorbeeld als we horen over'bijna- dood-ervaringen'.
Voor Randy Alcorn, voorganger van een kerk in de Verenigde Staten van Amerika, waren dit ook intrigerende vragen. Hij constateerde dat de literatuur over dit thema veelal vanuit onchristelijke en onbijbelse hoek komt. Hij wilde in een roman over de hemel schrijven en van schriftgegevens uitgaan.

Het verhaal
Je zou het verhaal een detective kunnen noemen. Er moet tenslotte een moord worden opgelost. Nu is WEGWIJS niet het aangewezen medium om een moord- en geweldroman te bespreken. Maar Alcorn gebruikt de vonn van een detectiveverhaal als kader voor veel zaken die hij onder de aandacht wil brengen en ook aan de kaak wil stellen. Het gaat ons om de diepere laag binnen dat kader. Daarom slechts kort de grote lijnen van het verhaal.
Het boek gaat over drie vrienden: Jake Woods, liberaal en journalist, Gregory Lowell (voor z'n vrienden Doc), atheist en chirurg,-en Finney Keels, christen en zakenman. Ze zijn ongeveer 50 jaar oud en wonen bij elkaar in de buurt in een plaats in de Amerikaanse staat Oregon. Hoewel hun levensinstelling) heel verschillend is, is hun vriendschap, die al bestaat sinds hun kinderjaren, gebleven en versterkt, o.a. door hun gemeenschappelijke Vietnam-ervaringen, en doordat ook hun vrouwen vriendinnen werden en hun kinderen samen opgroeiden. De vrienden weten wat ze aan elkaar hebben, doen veel samen, maar leiden wel ieder hun eigen leven.
Jake heeft voor zijn gevoel vaak een middenpositie ingenomen. Dat doet hij zelfs heel letterlijk - hij zit in het midden - als ze met z'n drieën een ernstig ongeluk krijgen. Jake is niet zwaar gewond, en blijft als enige in leven. Plotseling moet hij zonder zijn vrienden verder. Hij maakt terwijl hij zelf nog in het ziekenhuis verblijft, toevallig(?) het sterven van Finney mee, hoort kort daarna van het onverwachte overlijden van Doc en is aanwezig bij hun beider begrafenis. Nu is hij echt alleen: hij en zijn vrouw Janet zijn al enkele jaren gescheiden en met haar en hun dochter heeft hij nauwelijks nog contact. Weer aan het werk krijgt hij een anonieme kaart met alleen de mededeling: 'Het was geen ongeluk'. Was het dan opzet en dus moord? Jake zal niet rusten voor hij de ware toedracht weet. Stukje bij beetje ontdekt hij tijdens zijn onderzoek veel onbekende kanten van Doc. Dat deze het met de huwelijkstrouw niet zo nauw nam, was bekend; ook wist Jake, die zelf ook pro-abortus is, dat Doc heel wat abortussen op zijn naam had staan. Maar Jake wist niet dat er een handel bestaat in donor-organen. Chirurgen kunnen naar willekeur te werk gaan, omdat het ontbreekt aan ethisch beleid. In eerste instantie worden de mensen van de anti-abortusbeweging, 'die fundamentalisten', zoals ze smalend genoemd worden, door Jake verdacht. Maar Finney en zijn vrouw Sue hoorden ook tot de pro-lifebeweging! Hun rustige overtuiging zet Jake toch wel aan het denken en hier begint zijn ommekeer.
Aan het eind van het boek is er een verrassende ontknoping.

Boodschap
Maar, zoals gezegd, het boek geeft meer. De lezer krijgt een kijkje achter de schermen van een progressieve krantenredactie, hij leert veel over het leven in een vooruitstrevend deel van Amerika, waar individualisme en autonomie hoogtij vieren; waar het geloof in God en een christelijke levensstijl als achterhaald beschouwd worden en de 'fundamentalisten' niet in tel zijn; waar op middelbare scholen vrije seks geleerd en gepropageerd wordt en men blind is voor eventuele gevolgen; waar het belachelijk gevonden wordt, dat er een pro-life beweging bestaat. Voor het feit dat christenen vaak gekwetst worden, Is geen begrip. Wij kennen zoiets ook.

Er wordt steeds Elyon wordt genoemd. Elyon (spreek uit: Eljón) is Hebreeuws voor Allerhoogste, en komt in de Bijbel slechts op enkele plaatsen voor (bijv. Gen. 14:19; Ps. 9:3; Ps. 21:8).
Finney wandelt met God. Dat wordt gezegd, maar er wordt niet echt op ingegaan.

De schrijver heeft daar misschien - uit eerbied? - niet over durven uitweiden. Maar voor mijn gevoel is er nu meer aandacht voor een hemel die vol is met mensen dan voor een hemel die vol is van de majesteit en heerlijkheid van God! De Here Jezus wordt niet bij zijn naam, maar vaak ‘de timmerman' genoemd. Finney hoort van zijn engel wel over Golgota, maar het complete werk van Christus komt dan niet aan de orde. De Heilige Geest wordt in heel het boek niet genoemd. Wat Zyor doet, een weg banen voor Gods boodschap, is toch het werk van de Heilige Geest? Elyon en zijn Zoon zijn soms dezelfde. Dat Christus in de hemel aan de rechterhand van zijn vader is, en dat de Drie Personen van de goddelijke Drie-eenheid een onderscheiden taak hebben, komt in het boek niet uit.
Vanuit de hemel wordt gebeden voor de mensen die nog op aarde zijn. Zo is Finney bewogen over zijn vriend Jake, wiens verrichtingen hij van tijd tot tijd kan volgen en hij bidt voor hem. Dat doet hij niet voor zijn andere vriend. Je vraagt je als lezer af wat er met Doc gebeurd is na zijn dood. Finney weet dat blijkbaar niet. Pas op p. 455 staat dat Doc zich in de eeuwige verlatenheid bevindt. Hij is totaal alleen en dat is verschrikkelijk. Toch is hij boos en blijft hij zich verzetten tegen wat Finney hem altijd had voorgehouden, maar de hemel lijkt hem nóg onverdraaglijker.
Finney blijft zich in de hemel verbazen.
Hij mag bijzondere dingen meemaken. Hij is er getuige van hoe zijn eerste kleinkind ontstaat. Met zijn moeder en dochtertje is hij er heel opgewonden over. Dan weer ontmoet hij een man, die veel eerder op aarde leefde, van wie Zyor ook de beschermengel was. Diens achter- achterkleinzoon komt nu als kind in de hemel, samen met zijn engel; ook hij wordt eerst door zijn familie begroet, die dan pas plaats maakt voor de Zoon van Elyon. Ook hoort Finney met vele anderen een preek aan van iemand die op aarde het syndroom van Down had - het is nog aan zijn gezicht te zien. Je vraagt je af waarom Finney niet mensen als David, of Paulus, of Stefanus ontmoet, of andere bijbelse personen, die God al in de Bijbel gebruikte om Hem groot te maken. Eén keer ziet hij in de verte Mozes die bezig is met het schrijven van Psalm 90.
Zo zie je maar dat je over de hemel slechts heel gebrekkig kunt schrijven!
Zyor krijgt een nieuwe opdracht: nu het zeker is, dat Jake ook in de hemel zal komen, moet hij Jake op aarde gáán beschermen! Finney ziet hem gaan, met getrokken zwaard. Jake krijgt op dat moment een droom waarin hij een geweldige strijd ervaart, waar hij als overwinnaar uitkomt, omdat hij zijn zonden aan God belijdt. Het doetje denken aan Jakob bij Pniël. Finney die het nieuwe Jeruzalem, dat op Gods tijd op aarde zal neerdalen, mag zien, verlangt naar de grote hereniging met zijn aardse vrienden.

Tot slot
Deze oorspronkelijk in het Amerikaans geschreven roman verscheen in 1994 en een jaar later in Nederlandse vertaling. Inmiddels is de derde druk uit Van dit hoog in de verkooplijsten scorende boek. Er is dus veel belangstelling voor.
Kunnen/mogen wij fantaseren over de hemel? En zo ja, mag je je fantasieën dan zo aan anderen voorschotelen, dat ze geneigd zijn die voorwaar aan te nemen en/of hun voorstelling van de hemel aan te passen? In zijn nawoord verantwoordt de schrijver zich. 'Ik geloof dat God van ons verwacht dat we de grenzen en gebreken van onze verbeeldingskracht onderkennen, maar dat we er niettemin gebruik van maken. 'Hij is van mening dat mensen die niet van God en zijn Woord willen weten, en schrijven over een leven na de dood, daarin onbijbels en misleidend zijn. Volgens hem 'rechtvaardigt dat de risico's, die een meer bijbelse beschrijving van het leven na de dood met zich meebrengt. Daarom ben ik uitgegaan van waarheden, die de bijbel ons openbaart en heb die op speculatieve (hopelijk niet roekeloze) wijze uitgewerkt (hopelijk niet verdraaid) ... Hoewel veel dingen in dit boek buitenbijbels zijn, heb ik getracht nergens onbijbels te zijn'. Maar'de ervaring die ons nog wacht, zal onvermijdelijk aantonen dat veel van mijn beschrijvingen van het hiernamaals ... vreselijk incompleet zijn'.
Hij hoopt ook dat dit boek aanzet tot bestudering van de Schriften 'om erachter te komen wat waar is' (p. 574-575).
Als een roman goed geschreven is, ga je erin op en leef je je de situatie in. Je gaat anders met de stof om dan in een wetenschappelijke verhandeling over een onderwerp. Mede daarom laat dit boek je niet zomaar los, het zet je aan het denken en het lokt discussie uit. Ik vond het een heel boeiend boek, en ik hoop dat mijn kritische opmerkingen aan die discussie mogen bijdragen. Als we daarbij onze'verbeeldingskracht laten voeden en sturen door de Schrift' (woorden van Alcorn), kan een boek als dit ertoe bijdragen dat ons verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het voor eeuwig met Christus zijn alleen maar sterker wordt!

M.J.A. Zwikstra-de Weger

Bron: Leeswijzer
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584