De Civitate

Er ligt iets verborgen; ga ernaar op zoek;
ga op zoek , voorbij de bergketens.
Iets verlorens, achter de ketens,
verloren en wachtend op joew. Ga!


Boevenstaande regels uit een gedicht van Rudyard Kipling vormden de drijfveer voor zendeling Stan Dale om de onbekende valleien in de Snow Mountains van Irian Jaya binnen te gaan en de daar levende inboorlingen in aanraking te brengen met het verlossende evangelie. De inwoners van deze valleien, de Yali, noemden zichzelf de ‘Heersers van de Aarde’ en leefden nog in het stenen tijdperk.
Ze hadden een religie waarin kannibalisme, doden van kinderen en onderdrukken van de vrouwen bij het dagelijks leven hoorden. Ze waren onderworpen aan de Kembugeesten, waardoor ze in grote angst en gebondenheid leefden en bereid waren om alles te doen om deze geesten tevreden te houden.
Dit boek beschrijft de cultuur en religie van de Yali en de veranderingen die daarin plaats vonden toen de eerste zendelingen dit gebied ontdekten en probeerden te winnen voor het Christendom. Dit was een zware strijd, zowel op lichamelijk als op geestelijk terrein. Het aanleggen van landingsbanen, bouwen van huizen, leren van de taal en gewoonten van de Yali en tenslotte het verkondigen van het evangelie. De Yali waren niet makkelijk bereid om hun religie, waar hun hele leven op gebaseerd was, op te geven. Hierdoor stonden ze erg vijandig tegenover deze indringers die hun wereld binnendrongen en hun religie openlijk verwierpen. Maar langzaam maar zeker zagen ze in dat deze nieuwe religie beter was dan die van hen en ruilden ze de woede van de Kembugeesten in voor de liefde van hun Verlosser. Een overwinning, die niet zonder strijd en mensenlevens behaald werd. Maar juist de gruwelijke moorden op de zendelingen Dale en Phil en de eerste Yali-Christenen Yekwara en Bengwok waren voor veel Yali aanleiding om meer over deze nieuwe religie te weten te komen. Sar, een leidinggevende priester van Kembu verwoorde het als volgt: “deze mannen leggen hun leven af opdat anderen niet hoeven sterven zoals zij. Ik kan het niet langer ontkennen; deze manier is beter. Kom, laten we voortaan in Jezus Christus geloven. Ik zie nu in dat Hij onze wereld kan veranderen.” (pag. 388)
Het boek is getrouwe weergave van feiten. Het is geschreven door Don Richardson, die in de zelfde tijd als Stan Dale werkzaam was als zendeling in Irian Jaya. Hij heeft met de hoofdpersonen in dit boek gepraat en heeft van hen alle informatie ontvangen. Het boek is makkelijk leesbaar en boeiend van begin tot einde. Het maakt je bewust van de moeilijke, maar tegelijk ook mooie opdracht die Jezus ons gegeven heeft in Mattheüs 28:19.
Bertine Versteeg, Utrecht, huize de Wattburgh

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584