NBD Biblion

In de wereld van het (gematigde) evangelische christendom is de Engelse emeritus-predikant John Stott (Church of England) een geliefd en gewaardeerd kerkleider. Zijn jarenlange ervaring uit conferenties, cursussen en dergelijke in de omgang mat kerken en hun leiders over alle continenten bundelt hij in dit geschrift. Het geeft zijn visie op (kerkelijke) leiderschap weer, getekend aan de hand van Paulus’ eerste brief aan de Korintiers. Kern is dat het christelijk leiderschap een afgeleide is van het apostolisch gezag en in de eerste plaats dienstbaar moet zijn: aan Christus en aan de gemeente. Stott koppelt de Heilige Geest aan de Schrift: de taak van de Geest is het om de bijbellezer begrip te geven van de bijbeltekst. De Geest is niet los verkrijgbaar. Een literatuurlijst en gespreksvragen completeren het boek. Van belang voor wie een bijbels-theologische onderbouwing van kerkelijke leiderschap zoekt.
Drs. J. Wilts

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584