NBD/Biblion

Tot de hoofdstromen van de christenheid behoren het katholicisme, de orthodoxe kerken en het protestantisme. Deze laatste valt weer uiteen in vele brede en smalle stromen. De laatste decennia is het evangelicalisme (evangelische beweging) sterk in opkomst. De auteur, representant van het evangelicalisme, wereldberoemd spreker en schrijver, geeft in dit boek de kern weer van deze stroming.
Die ziet hij in de belijdenis van de drie-enige God. Hij houdt een persoonlijk pleidooi voor eenheid, integriteit en trouw als uitwerking van de kern van het geloof. Het boek is voor wie meer wil weten van het evangelicalisme een goede inleiding. Aan het eind van elk hoofdstuk vindt de lezer literatuursuggesties voor verdere studie; achterin het boek bevindt zich een notenapparaat.
Dr. R.S.E. Vissinga

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584