Nederlands Dagblad

Nederigheid is ook een kernbegrip uit dit boek. Stott stelt dat leiderschap in de kerk een heel andere aard heeft dan die in de wereld. Niet goeroe- of machogedrag mag de boventoon voeren, maar dienstbaarheid, vriendelijkheid. Hij baseert zich daarbij op de eerste vier hoofdstukken van het boek 1 Korinthiërs. Kernpunt daarin is ‘kracht door zwakheid’, wat Stott in het bijzonder leest in 1 Kor. 1:18-2:5. Overigens beperkt Stott zich niet alleen tot opmerkingen over christelijk leiderschap. Zo schrijft hij in hoofdstuk 3 onder meer over de Heilige Geest en de Heilige Schrift. Een interessant onderdeel daarvan gaat over de inspiratie van de Heilige Schrift door de Geest. In het laatste hoofdstuk concludeert Stott terecht dat leiderschap in de kerk niet beheerst moet worden door allerlei modellen uit de zakenwereld en ook niet door machtsdenken, maar door de vier leiderschapsmodellen die Paulus in 1 Kor. 4 noemt: de kerkelijke leiders als dienaar van Christus, als rentmeesters van de openbaring, als het schuim der aarde en als vaders van de kerkelijke familie.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584