Nederlands Dagblad

Aan het eind van zijn leven heft de bekende theoloog John Stott behoefte om als geestelijke nalatenschap zijn geloof uit te leggen. In dit boek gaat het vooral over de vraag: ‘Hoe kan het geloof in de Drie-enige God zich uitwerken in ons leven’. Bij de beantwoording van die vraag legt hij de lezers uit wat hij onder het ‘evangelisch geloof verstaat. Zijn bijbelse uitleg loopt uit op een pleidooi voor een geloof dat wordt gestempeld door integriteit, stabiliteit, waarheid, eenheid en volharding. Dat kan alleen uit een gezindheid van nederigheid. Want “hoe meer de drie personen van de Drie-eenheid verheerlijkt worden, des te radicaler wordt menselijker trots uitgesloten. …Het verhogen van het kruis van Christus is het belijden van onze totale verlorenheid zonder dat”. Stott noemt allerlei twistpunten tussen evangelischen en reformatotischen bij name, maar probeert ook formules te vinden te overbruggen. Een waardevol boek, waarin duidelijk de kernpunten van het christelijk geloof aan de orde komen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584