Try it out
De Hervormde Vrouw

De schrijvers van dit boek zijn respectievelijk psycholoog/relatietherapeut en creatief therapeut/student psychologie. Ze willen de lezers helpen “eerlijk naar zichzelf te kijken en eigen denken en gedrag voortdurend te toetsen aan wat God ons in de Bijbel openbaart van de weg die Hij aangeeft tot ons heil. Door onszelf een spiegel te laten voorhouden door onze medemens en bovenal door het Woord van God, leren we meer over onszelf, ons denken, onze motivaties, onze handelingen en ons gedrag. Alleen wanneer we onze blik van onszelf af naar God richten, dan weten wij dat er door alle aardse ellende heen perspectief is”.
Het boek is een bundeling van 23 artikelen die eerder verschenen in opinieblad CV Koers. Trefzeker brengen de auteurs een situatie in beeld. We ontmoeten in de columns mensen voor wie het leven (te) zwaar is vanwege de problemen die ze met zich meedragen. Je wordt meegenomen naar de spreekkamer van de psycholoog en luistert naar de problemen die aan de orde komen: gevoelens van machteloosheid bij de ziekte van een kind, moeite met het aangeven van grenzen, angst voor intimiteit, seksualiteit na misbruik, onrustige kinderen, enz. Ineke van Dok vraagt door en geeft adviezen. Door de helderheid van de adviezen zijn ze ook bruikbaar voor mensen in vergelijkbare situaties. Het viel mij op dat de auteur steeds op de eigen verantwoordelijkheid wijst. Niet over hoe je in die situatie gekomen bent, dus geen verwijten. Wel wat je keuzen zijn om zo goed mogelijk met een situatie om te gaan of die te verbeteren. Het is mooi dat ook het gebed een onderdeel is van de behandeling, de ene keer komt dit op een meer natuurlijke manier aan de orde dan de andere keer.
Soms wordt het benoemd ‘als we brengen het samen bij God’ Of wat zakelijker als ‘ die gevoelens bidden we door’. Het feit dat wij dit misschien anders onder woorden zouden brengen, belemmert ons niet om de bedoeling van de schrijfster te volgen. Psychologische behandeling en geloof horen hier op natuurlijke wijze bij elkaar. Vaak tref je ter afsluiting van een casus praktische en gerichte handreikingen aan. Afhankelijk van de situatie kan dit zijn: tijd vrij maken voor elkaar, schild belijden, meer bewegen, nee zeggen.
Samenvattend: Als christenpsycholoog kijkt Ineke van Dok vanuit Bijbels perspectief naar oorzaak, gevolg én naar oplossingen.
m.m. Jonker-Hakkert

Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584