Try it out
De Oogst

De commentarenserie 'De Bijbel spreekt vandaag' verschijnt onder hoofdredactie van John Stott en Alec Motyer. Vooral de eerste wordt gezien als een van de meest gezaghebbende leiders van de wereldwijde evangelische beweging. Als er dan in deze serie een commentaar verschijnt over de eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis, rijst bij mij vooral de vraag: Welke richting wijst men op met betrekking tot de historische – en dus 'feitelijke' – betrouwbaarheid van deze hoofdstukken?

De uitkomst stelt mij niet gerust. "Lang is aangenomen dat deze hoofdstukken uit de pen van Mozes zijn gevloeid, maar dat geloof heeft de laatste eeuw bij veel geleerden plaatsgemaakt voor een andere visie." David Atkinson, de auteur van dit commentaar probeert de discussie regelmatig te neutraliseren door opmerkingen als: "Hoe sommigen van ons hierover denken, het blijft een feit dat christenen deze tekst in haar canonieke vorm hebben ontvangen." Zo gaat hij ook om met vraagstukken ten aanzien van schepping, evolutie, paradijs, zondeval en zondvloed.

De overgeleverde tekst van Genesis 1-11 wordt voor 'waar' aangenomen, maar hoeft niet helemaal 'waar gebeurd' te zijn. Een paar citaten die voor zichzelf spreken: "Als evolutie op het niveau blijft van een natuurwetenschappelijke biologische hypothese, lijkt er weinig reden voor conflict tussen de implicaties van het christelijk geloof in de Schepper." "Genesis 2 en 3 vormen een verhaal waarin de schrijver hoogstwaarschijnlijk diverse vertrouwde mythologische motieven heeft geleend en die vervolgens heeft omgezet en geïntegreerd in een nieuw en origineel eigen verhaal."

“Er is geen archeologisch bewijs voor een universele wereldwijde vloed waarover algemene overeenstemming bestaat."
Dat vele dogmatische vraagstukken op heldere en bijbelse wijze worden beschreven en een groot aantal actuele thema's op een goede manier in de tekst worden uitgewerkt, maakt dit voor mij echter niet meer goed.
M.J.d.H

Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584