Visie

In lange tijd heb ik niet meer zo’n indrukwekkend zendingsboek gelezen als Heersers van de aarde van Don Richardson. De auteur is zelf zendeling. In zijn boek beschrijft hij het leven van Stan Dale. Een eigenzinnige man die zich geroepen voelde om het Woord van God te gaan brengen aan de Yali’s in Irian Jaya. Zij noemde zichzelf de ‘heersers van de aarde”. Deze stam leefde tot voor kort in het stenen tijdperk. Een leven in angst voor de wraak van de geesten. En om de geesten gunstig te stemmen, waren er veel offers nodig. Desnoods mensenoffers.
Het boek begint met een verhaal van het kleine meisje Nindik dat haar moeder kwijt is. Zoekend komt zij op onbekend terrein. Volkomen argeloos loopt zij over een stukje grond, dat de priesters tot heilig gebied hebben verklaard. Omdat zij tot het vrouwelijke geslacht behoort, is dit een doodzonde. Wanneer de priesters dit door de vingers zien, zullen de geesten hun vallei straffen met zware regenval die de oogst zal doen mislukken. Nindik, zo is het vonnis van de priesters, moet door haar eigen vader in de woest kolkende rivier worden gegooid. In deze vallei, bevolkt door even angstige als wrede kannibalen, voor wie vrouwen niet tellen en een mensenleven geen waarde heeft, wil Stan Dale zending bedrijven. Het boek geeft een indrukwekkende beschrijving van de moed en het doorzettingsvermogen van deze Dale en zijn gezin.
Ook van de wijze waarop God de afschuwelijke wreedheid van de Yali’s later gebruikt. Want de vader van Nindik en haar familie bleken door het wrede lot van dit meisje bereid om het heidendom te verruilen voor het christelijke geloof, dat geen angst maar hoop en liefde predikt. Het boek is ook een martelaarsverhaal. Stan Dale gaf zijn leven om Gods Woord te brengen naar de uithoeken van de aarde, naar de valleien van de onherbergzame Snow Mountains in Irian Jaya. Don Richardson leerde als zendeling in hetzelfde gebeid Stan Dale persoonlijk kennen en schreef zijn indrukwekkende levensverhaal.
Arie Verhoef

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584