Try it out
Stichting Nederlandse bibliotheekdienst

God spreekt zijn welbehagen uit over zijn Zoon, Jezus Christus. Omdat Hij zich openbaarde als de volmaakte mens. ‘Omdat Hij volkomen toegewijd was aan het goddelijke plan en de goddelijke wil. Hij was immuun voor bedrog van de duivel en alleen Hij beantwoorde volkomen aan Gods bedoeling met de schepping van de mens. D.w.z. God kon zich volkomen in Hem uitdrukken’ (pag. 61). Door de kennis van Christus moeten we tot de vervulling van Gods programma komen. De laatste aansporing die we hebben van de apostel Petrus, is: ‘wast op in de genade en in de kennis van onze Here en heiland, Jezus Christus’ (2 Petrus 3:18). Deze passage tekent het boek, zeker als we bedenken dat er nog twee bijbelcitaten zijn weggelaten. Er wordt een bijbelse theologie ontwikkeld op grond van een intensief gebruik van bijbelteksten dat een traditioneel karakter heeft. Er worden geen voorbeelden of anekdotes gebruikt, wat het boek moeilijk leesbaar maakt voor niet-ingewijden, terwijl er voor de ingewijden weinig nieuws te vinden is. Ondanks de vele bijbelcitaten bevat het boek geen register. Het boek is geschreven vanuit evangelisch perspectief.

C. Bergstrom

Bron: Stichting Nederlandse bibliotheekdienst
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584