Try it out
Stichting Nederlandse bibliotheekdienst

De auteur, overleden in 1919, was ervan overtuigd dat de oudtestamentische tabernakel zodanig ontworpen was, dat hij de belangrijkste waarheden ten aanzien van Christus, de gemeente en de individuele gelovige zou vertolken en voorafschaduwen. Jezus kwam als vervulling van dit zinnebeeld met een volheid, die hij ons veel beter kan laten begrijpen aan de hand van elk detail van het model van de tabernakel. Uitvoerig legt hij de toonbroden, het reukwerk en het Heilige der heiligen. Het is frappant wat Simpson allemaal naar voren brengt, niet altijd even overtuigend, maar wel bezielend, getuigend van grote liefde voor wat God in Christus ter verzoening heeft gegeven. Het boek richt zich tot een evangelisch orthodox-christelijk lezerspubliek.

Ds. Jenno Sijtsma

Bron: Stichting Nederlandse bibliotheekdienst
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584