CV Koers

Loskomen van seksverslaving

Je kunt geloven in Christus, een goede naam hebben in je kerk en tegelijk lijden aan seksverslaving, zonder dat iemand het weet. Ga je de strijd ooit winnen?

Je hebt van alles geprobeerd om ervan te worden verlost, met inbegrip van extra stille tijd. Je weet niet meer hoeveel keer je de HERE en jezelf beloofd hebt 'het nooit meer te zullen doen'. Maar niets helpt. Het is net of een onzichtbare kracht je naar computerporno of prostituees trekt. Naar buiten geef je de indruk genoeg zelfvertrouwen te hebben. Maar diep van binnen veracht je jezelf. En voor God durf je helemaal niet meer te verschijnen. Auteur RusselI Willingham maakte het allemaal zelf mee. Maar belangrijker nog: hij kwam los van zijn seksverslaving. Niet via een simplistisch 'laat Jezus toe in je hart'. Inderdaad vormt Jezus de sleutel tot herstel. Maar Willingham houdt je niet voor de gek. Het pad naar de vrijheid is lang, pijnlijk en moeilijk, zegt hij. Tegelijk wegen de vreugde en vrede die in het verschiet liggen daar ruim tegenop.
Moet zo'n onderwerp nou in CV·Koers aan bod komen?
Ja. Verondersteld wordt dat in Nederland zo'n 40 procent van alle kerkelijk meelevende broeders op enigerlei manier seksverslaafd is. Zou jouw kerk ervan gevrijwaard zijn? Misschien worstelt een van de ouderlingen er wel mee, of de broeder in je bijbelgroep, of wellicht jij zelf. Je bent wedergeboren. Prijs God. Maar dagelijks ervaar je dat daarin nog geen garantie ligt voor een zuiver leven. Het is triest dat seksverslaving in de kerk nog zo'n taboe is.

Grondige analyse
Willingham geeft in zijn boek Onderweg naar vrijheid een grondige analyse. Hij komt tot de conclusie dat eenzaamheid, gevoelens van verlatenheid en spirituele leegte de rode draad vormen in de levens van de verslaafden. Regel is haast dat in de kinderjaren diepe behoeften aan intimiteit en bevestiging structureel onbeantwoord bleven. Pijn daarover maakt kwetsbaar. Mensen grijpen naar zondige methoden om deze legitieme behoeften alsnog te bevredigen. Direct daarna volgt een kater, en de schaamte zorgt voor extra innerlijke pijn. Een vicieuze cirkel, want die pijn 'eist' weer dat zij via porno, masturbatie of massagesalons wordt weggewerkt.
Na het lezen van Onderweg naar vrijheid kun je de intensiteit van verslaving niet meer ontkennen. Vaak zonder dat de betrokkene zich daarvan bewust is, stempelt de last van het chronisch ontbreken van intimiteit uit zijn jeugdjaren z'n leven. Vervolgens is diep van binnen een bolwerk van zondige keuzes gegroeid. En tot overmaat van ramp is in de hersenen ook nog een chemische drang naar herhaling ontstaan.
En dan toch een pad naar bevrijding? Ja, want als in je leven een zondig patroon is geprogrammeerd, is ook herprogrammering mogelijk. Kern daarvan vormen bijbelse noties als heiliging en vernieuwing van denken (Kol. 3:2). De auteur schrijft in dit verband dat hij "nog nooit contact had met een seksverslaafde ( ... ) die besef had van de genade van God". In die zin ligt Willinghams aanval op seksverslaving in het verlengde van wat ik heb geleerd van mannen als Packer, Crabb, Keller en Piper.

Genade
Maar hoe ga je op weg? Volgens Willingham is de eerste eis (hij noemt twaalf principes) om met behulp van bijbelse argumenten je eigen valse basisovertuigingen aan te pakken. Daartoe behoort de in de loop van de verslaving alleen maar sterker geworden gedachte dat 'als ze mij echt zouden kennen, niemand van mij zou houden'. Omdat de verslaafde beseft dat God hem door en door kent, voelt hij zich vooral tegenover Hem onwaardig, niet geliefd. Is het niet om te huilen? "Ga daarom op zoek naar God zoals Hij werkelijk is", zegt Willingham. Besef dat er verschil bestaat tussen Zijn verlangen dat je Hem gehoorzaamt en de vraag of Hij wel van je houdt. Besef dat de definitie van genade juist is dat je haar onverdiend krijgt! Je identiteit is niet dat je seksverslaafd bent, maar dat God van je houdt.
Met die boodschap kun je aan het werk. Bid en worstel elke dag dat Gods genade vlees en bloed voor je wordt. Alleen zo kan er met de drie-enige God een intimiteit groeien die je bij niemand en niets anders kunt vinden.
En - daar hamert Willingham op - vertel je geheim aan één of twee mannen die je vertrouwt. laten we elkaar helpen de eigen gebrokenheid en schaduwkanten eerlijk onder ogen te zien. Steun elkaar bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes. En weerleg samen de suggestie van satan dat een nieuwe terugval in zonde je voor God eeuwig onmogelijk maakt. Ga op weg naar de vrijheid.
Aad Kamsteeg

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584