Nederlands Dagblad

BEVRIJD DOOR CHRISTUS

'Iedere dag zie ik mannen en vrouwen worstelen met seksualiteit. Ze lijden allemaal pijn. Ze zijn gefrustreerd en verward door gedrag dat ze niet begrijpen. Het zijn bouwvakkers, leidinggevenden. arbeiders, dominiees... en ze zijn allemaal christen.' Zo begint Rossel Willingham zijn boek Onderweg naar vrijheid, loskomen van seksverslaving.

Een boek over seksverslaving is geen overbodige luxe. ‘Een recent onderzoek toonde aan, dat er met betrekking tot trouw aan onze huwelijkspartner slechts een verschil van twee procent is tussen christelijke mannen en zij die de Heer niet kennen. Eenenveertig procent van de mannen had ook te maken met seksfilms, telefoonseks, pornografie en naaktclubs’, aldusWillingham. Willingham is zelf verslaafd geweest. Als geen ander kent hij de pijn die deze verslaving veroorzaakt en de tol die zij in levens eist. Willingham gebruikt zijn eigen leven regelmatig als illustratie. Deze open houding plaatst hem dicht bij de lezer. Je merkt dat hij schrijft over iets waar hij doorheen gegaan is.

Principes
Willingham heeft jarenlang gezocht naar een oplossing voor zijn verslaving: ‘Zo'n tien jaar van degelijke bijbelstudie, ernstig gebed en een vruchtbaar werk in de kerk waren niet in staat geweest om dit probleem uit mijn leven te bannen.’ Maar als dit niet helpt, wat dan wel? Het antwoord hierop verwoordt hij in twaalf principes. Deze twaalf principes zijn niet nieuw, ze komen volgens Willingham voort uit de Bijbel: ‘Deze principes leiden tot vrijheid omdat ze gebaseerd zijn op het eeuwige woord van God.’ Het eerste principe is een hele basale: ‘We moeten Jezus Christus aanvaarden en het verhaal dat zijn aard en leer openbaart - de Bijbel. Zonder deze eerste en basale stap is echt herstel onmogelijk.’
‘Deze eerste stap zet de lezer meteen opscherp: ‘Het Woord van God is de enige hoop die we hebben als we God, onszelf en genezing beter willen leren begrijpen.’ Jezus Christus is de reddingsboei voor de verslaafde, maar wil je echte intimiteit met Hem ervaren, dan zul je zijn woorden serieus moeten nemen. Woorden over seksualiteit, over zonde, genade en genezing. Gods Woord staat niet los van het gebed. Geen enkel stappenplan kan ons helpen als we geen intimiteit met God ontwikkelen.

Gebrokenheid
Een tweede principe naast intimiteit met God is ‘de kracht van werkelijke vriendschap’. Seksverslaafden leven met een groot geheim. En eerlijk is eerlijk, over seksuele problemen praat ‘niemand graag. Dit geheim houdt het probleem in stand: ‘Maar weinigen van ons laten ons leven door andere mensen doorlichten. Daarom veranderen ze ook niet.’
Het doel van dit tweede principe is openheid. De verslaafde moet leren verantwoording af te leggen over zijn gedrag. ‘Daarzonder zal een verslaafde zich misleiden en niet instaat zijn om zijn gedrag te beheersen.'
Willingham besteedt veel aandacht aan de wortels van de verslaving. Zijn ontdekking is dat aan de wortel van een seksuele verslaving een ander probleem ligt, namelijk pijn en gebrokenheid die genezen moet worden. Volgens hem is geestelijke onvolwassenheid en diepe onbeantwoorde (uit de kindertijd stammende) behoeften, de motor van de verslaving. Hij beschrijft verslaafden als wandelende gewonden van het lichaam van Christus. Zij hebben ervaren wat het is om verlaten te worden. Het zijn mannen en vrouwen die weten wat het is om op belangrijke gebieden in hun leven niet datgene gekregen te hebben wat ze nodig hadden. Hierdoor blijkt dat seksverslaving dus meer is dan alleen maar een zondige levenshouding. Ze komt immers uit een diepe gebrokenheid. Het bijzondere vind ik dat Willingham hier meteen aan toevoegt dat dit de verslaafde niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid. Nee, de diepe gebrokenheid is wel een oorzaak; maar geen excuus. Dit lijkt me een heel gezond uitgangspunt!
Toch krijgt ook het zondeperspectief alle aandacht: ‘Seksverslaving is een manier om onze behoeften te bevredigen die zich niet op God richt, maar op afgoden.’

Intimiteit
Willingham beschrijft maar één weg: Jezus toelaten op de gebroken terreinen van je hart. Het hele boek door werkt Willingham toe naar een verrassende slotconclusie die dit principe beschrijft: ‘De grote overdracht’. Kort gezegd komt de grote overdracht neer op het onderkennen en begrijpen van de onderliggende behoefte die door het seksuele gedrag gesymboliseerd wordt. Voor echte blijvende verandering moet je met deze kennis de volgende stap nemen: intimiteit met Jezus. ‘Hij wil het object van je verlangen zijn.’ De wijze waarop Willingham dit handen en voeten geeft is verrassend. Hij beschrijft hoe het zien van een vrouw in hem het verslavingsgevoel triggert. Vroeger zou hij hebben toegegeven. Nu niet meer. Nu zoekt hij intimiteit met God en bidt: ‘Heer, ik zie die vrouw met die korte rok en 'het voelt alsof een liefdevolle omhelzing van haar: alle pijn zal doen verdwijnen. Dat is een leugen... mijn eigen vrouw... lukt dat zelfs niet. Heer ik heb U nodig.’
Hierdoor wordt God het richtpunt van zijn verlangen. God die al tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron had gezegd: ‘Had mij om water gevraagd en ik had je levend water gegeven.’ God die datzelfde genezende water nog steeds aan alle dorstigen aanbiedt.

Handvatten
Willingham heeft een waardevol boek geschreven. Waardevol omdat het blootlegt dat een seksverslaafde niet een moreel slecht mens is. Nee, meestal is het een gebroken en gewond mens. Waardevol omdat hij de weg naar echt herstel wijst, herstel dat alleen te vinden is in Jezus Christus. Van mij had hij alleen nog wel wat concreter mogen zijn in het geven van handvatten. Al lezend kwam bij mij de vraag steeds terug: ‘Maar wat kan ik nu concreet gaan doen?’ Ik denk hierbij aan hele Bijbelse principes als radicale amputatie (Matt. 5:29-31) en principes over geestelijke strijd. De afwezigheid van deze praktische handvatten zorgt er voor dat het boek soms wat filosofisch dreigt te worden. Toch blijft het boek zijn kracht behouden. Het is een boek dat vele gewonde leden van het lichaam van Christus kan helpen genezing te vinden. Niet door dit boek; maar door de Heer van Het Boek!
Ferninand Bijzet

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584