Try it out
NBD Biblion

Evenals in hun vorige boekje ( ‘Help ik kan het niet alleen’!, 2003) hebben de schrijfsters, beiden psychologe, een aantal artikelen die eerder verschenen in CV Koers, gebundeld.
Vanuit hun christelijke achtergrond en visie willen ze met hun bijdragen de lezer helpen eerlijk en oprecht naar zichzelf te kijken en eigen denken en gedrag voortdurend te toetsen aan wat God in de Bijbel openbaart van de weg die Hij aangeeft tot ons heil. De ruim twintig hoofdstukjes behandelen actuele zaken als eenzaamheid, overspel, en ziek kind, faalangst, communicatie, echtscheiding, het eren van je ouders, porno enzovoort.
Helder wordt elk thema besproken vanuit een praktijkervaring, met daarna tips om er zelf mee om te gaan. Om compleet mens te worden, moet je groeien, genieten, gezond leven en liefhebben. Een herkenbaar boeiend boekje, maar of het altijd zo goed afloopt als hier beschreven wordt?

Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584