Eva

In dit boek laat Pablo Martinez, psychiater en voorganger in Barcelona, zien hoezeer ons gebedsleven wordt beïnvloed door ons temperament en onze persoonlijkheid. Zijn doel is de lezer meer zelfinzicht te geven zodat zij of hij een betere relatie kan ontwikkelen met de naaste, met zichzelf en God.
‘Gevoelstypen’ en ‘denktypen’ beschuldigen elkaar nogal eens om wat ze in de ander missen, ook in de heel verschillende manier van bidden. Ieder temperament heeft zijn sterke en zwakke kanten; het een is niet beter dan de ander. Wel moet met respect voor de ander naar een juiste balans gezocht worden.
Het hoofdstuk over problemen tijdens het bidden – zeer herkenbaar!- beschrijft hoe je dit kunt overwinnen. Het eerste del van het boek gaat vrij diep in op de psychologische achtergronden van de bidder. Je moet wel geïnteresseerd zijn in zo’n benadering wil dit je aanspreken. In het tweede deel neemt de schrijver de stelling tegen ongelovige wetenschappers die gebed als een psychologische illusie zien.
Ook stelt hij zich de vraag of er verschil is tussen het christelijke gebed en oosterse meditatie. Christelijke meditatie, zo legt Martinez uit, ontleent zijn kracht aan het onfeilbare Woord van God

Willy Bakker-Huizinga

Bron: Eva, juni 2004

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584