Stichting Nederlandse bibliotheek dienst

De mens is een psycho-somatisch-pneumatische eenheid, zegt de auteur, die christen-psychiater is. Het doel van het leven van de mens is meer en meer op Christus te gaan lijken, ieder met eigen temperament en persoonlijkheid, die onze omstandigheden en de reactie erop beĆÆnvloeden, ook ons gebedsleven dus. Uitgaande van de typologie van Carl Gustav Jung en zijn individuatie (en niet individuering, zoals op pagina 30 staat) geeft hij per type aan hoe verschillend mensen dus bidden. Heel praktisch werkt hij allerlei soorten van gebeden en aspecten van het gebed uit, zoals het evenwichtige gebed, met God spreken over zonde (schuldgevoel weerspiegelt geestelijke volwassenheid, is verrijkend voor ons geloof!) en gebed als existentiĆ«le therapie en als psychotherapeutisch proces. Allerlei vaak gestelde vragen worden beantwoord, er is aandacht voor de apologetiek van het gebed (waarbij heel helder en beargumenteerd de visie van Freud wordt afgewezen.) en tenslotte wordt er ingegaan op het uniek van het christelijke gebed en oosterse medidatie. Een verrijkende uitgave voor individuen en groepen.

Ds. Jenno Sijtsma

Bron: Stichting Nederlandse bibliotheek dienst, 8 april 2004

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584