Try it out
Stichting Nederlandse Bibliotheek dienst

De huidige wetenschap deelt het bijbelboek Jesaja in twee, soms drie delen in: Jes. 1-39; 40-66 of 40-55 en 56-66. Daarnaast zijn er ook wetenschapsbeoefenaars die op zeer legitieme gronden het boek als een geheel zien, omdat een eindredacteur een duidelijke eenheid heeft trachten te scheppen tussen genoemde delen. Tot deze laatste behoort de schrijver van dit boek, die hoofd is van de faculteit Oude Testament aan het Moore Theological College te Sydney. Na een gedegen inleiding verklaart hij hoofdstuksgewijs de tekst, waarbij hij ook lijnen probeert te leggen naar het leven van alledag. De strekking van zijn verklaring is, dat het visioen dat in de eerste hoofdstukken van Jesaja wordt geschetst, in de laatste hoofdstukken (40-66) definitief en volledig wordt ontvouwd. Daar ligt tevens het programma voor de evangelieverkondiging. Dat is ook het perspectief waarin dit boek geschreven: het is gericht op het Nieuwe Testament, waarin Jezus de rol op zich neemt van dé Knecht van de Heer.
Het boek is indringend en overtuigend geschreven en is bruikbaar voor menige bijbelgespreksgroep.

W.H.J van Stiphout

Bron: Stichting Nederlandse Bibliotheek dienst, 4 september 2003

Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584