CV Koers

Wanneer het laatst een preek over de hel gehoord? Veel christenen zullen zich niet kunnen herinneren, zolang Geleden. Let wel, daarbij gaat het niet over geseculariseerde westerse burgers, die 'hel'hoogstens nog als krachterm gebruiken en bij wie het bedef van zonde is weggeëbd. ‘Het is schokkend eraan te denken dat een weersverandering meer invloed op het leven van sommige mensen heeft dan de angstaanjeagende keuze tussen de hemel en hel’ (Charles Spurgeon). Maar zou de kerk hiervoor immuun zijn?

Een deel van het boek, voorzien van een woord vooraf van J.l. Packer bestaat uit bestrijding van onbijbelse gedachten over'de hel'. Ingegaan wordt op de hoop daqt a) verworpen zielen uiteindelijk zullen ophouden te bestaan, b) tenslotte iedereen behouden wordt'en c) het bijbelse 'eeuwig'niet ‘eeuwigdurend'bedoelt. De auteur houdt aan de hand van Schriftgegevens vast aan de overtuiging dat – terwijl het initiatief van God komt – wij in dit leven een definitieve keuze maken: eeuwig bij God, of eeuwig van Hem gescheiden. Fernando gaat ook in op vragen als: ‘Maar God wil toch dat ieder behouden wordt?’ en ‘God is toch wel eerlijk?’.
Fernando, directeur van Youth for Christ in Sri lanka, hamert erop dat in de Bijbel waarschuwingen voor een toekomstig oordeel wel degelijk hun plaats hebben. Hoe vaak spreekt de here Jezus er zelf niet over. We krijgen geen gedetailleerde informatie over plaats, manier en gradaties van bestraffing. Doel van Christus’ dreiging met de hel is om mensen tot berouw te brengen, opdat zij hun straf ontlopen.
Men kan zich natuurlijk prettiger lectuur voorstellen dan een boek over de hel. Ook fernando schrijft dat het mooier is God te gaan liefhebben omwille van Hemzelf. Een gelovige dient God inderdaad niet om zo het oordeel te ontlopen. Zijn motief is dat Hij van God houdt. ‘Genade is de sleutel die leidt tot bekeing en discipelschap, niet het oordeel.’
Maar waarschuwen met het oordeel kan de zondaar wel wijzen op de noodzaak van verlossing. In dat kader is er dus geen sprake van een onwaardig motief. Overigens had Fernando best sterker mogen benaderen dat God liefde is. Hebben liefde en toorn in Gods wezen echt een gelijkwaardige plaats?
Uiteraard gaat het in de verkondiging steeds ook om de nodige wijsheid. Jonathan Edwards bracht zelfgenoegzame kerkgangers eens tot steunen en huilen met een beroemd geworden preek over de hel. Maar vaker zal voluit Gods genade in Christus gepredikt worden, zelfs zo dat men het idee zou kunnen krijgen, dat je er maar op los kunt zondigen (Martin Lloyd Jones). Want alleen genade verandert mensen van binnenuit.

Bron: CV koers maart 2000

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584