Try it out
Fries Dagblad
Autobiografie van bekendst evangelist van deze eeuw

Billy Graham, spreker van God

Er zullen niet veel mensen zijn in deze wereld die niet weten wie Billy Graham is. Een groot aantal evangelisatiecampagnes heeft hem de wereld over gebracht. Hij was te zien als 'bidder' bij de inauguratie van Amerikaanse presidenten en als bezoeker van vele staatshoofden. Maar Graham is boven alles bekend als de man die, in een heel eigen stijl en goed georganiseerd, het evangelie van Jezus Christus bekendmaakte aan miljoenen mensen. Hij heeft zijn leven nu beschreven in zijn autobiografie Just as I am.

‘Ik heb vaak gezegd dat, als ik in de hemel kom, mijn eerste vraag aan God zal zijn: 'Waarom ik, Heer? Waarom pikt U een boerenzoon van het platteland eruit om voor zoveel mensen te spreken?' Ik heb lang en vaak over die vraag nagedacht, maar weet nu ook dat alleen God het antwoord weet." Billy Grabam bracht zijn jeugd door op het platteland van North Carlina. Zijn vader was boer, op het land waar zijn grootvader, ‘een veelvuldig vloekende en alcohol nuttigende veteraan die de oorlog uit was gekomen met een kogel in zijn been’, na de Burgeroorlog een blokhut had gebouw. De grootmoeder droeg het geloof in huis en droeg het over aan de acht dochters en drie zonen. In die jaren spelen geloof en kerk een belangrijke rol in het gezin. Maar ook deze jonge kerel heeft veel moeite om te ontdekken wat hij persoonlijk met God te maken heeft. Boeiend is het om te volgen hoe Graham worstelt met zijn vragen. Vragen over God en geloof, maar ook over zijn eigen plaats in dat geheel. Wat kan hij wel en niet geloven? Hoe wil God hem gebruiken? Ruth Graham, Billy's vrouw, ,was er van overtuigd dat zij - net als haar ouders - als zendelinge de wereld in zou trekken. Toen zij Billy ontmoette en het op trouwen aanging, leek hij een andere roeping te hebben. Hoe ontdek je wat Gods bedoeling is? Het is juist door zijn moeilijkheden, dat Billy Graham komt tot de ,vorm van evangelieverkondiging die voor hem zo kenmerkend is geworden. Voor velen zal de meest bekende uitspraak van Graham zijn geworden: ‘Scripture says...’- ‘Er staat geschreven...’ Uitleg van de Bijbel, met praktische voorbeelden en een duidelijke toepassing - dat is de stijl van deze evangelist. Tenslotte een uitnodiging om een stap te doen om jezelf en anderen te tonen dat het je menens is. ‘Kom maar naar voren, hier zijn mensen om je verder wegwijs te maken.’ Honderdduizenden mensen hebben die stap gezet.

Kritiek
Kritiek was er zeker op die werkwijze. Toen Graham in 1954 voor de eerste keer naar Nederland kwam, begroet door mensen als ds. Buskes, ds. Overduin en dr.Visser't Hooft (de eerste secretaris van de Wereldraad), schreef een predikant over ‘dat godsdienstcircus’. Anderen stelden vragen bij de opvang van hen, die een keuze maakten. Hoe zou het verder gaan met deze zoekers?
Maar ook daar komt de stijl van Graham naar voren. In de eerste plaats voerde hij geen campagne in plaatsen waar niet zoveel mogelijk plaatselijke kerken hem ondersteunden. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan het trainen van nazorgers en het organiseren van de opvang. Zelf ontmoette ik eens iemand die in Australië tijdens een campagne van Graham naar voren was gegaan om Jezus te erkennen als Heer van zijn leven. Hij had zich aan de nazorg onttrokken, ook omdat hij rondreisde. Zijn beslissing had zodoende niet echt veel kans gekregen om uit te groeien. Jaren later, in een heel andere fase van zijn leven en in een heel ander werelddeel, was de herinnering aan wat er destijd in Australië was gebeurd, teruggekomen. Alsnog zette toen de beslissing door en kreeg het geloof in Jezus de plek die het in zijn leven verdiende.

Hebzucht
Nog tijdens zijn bijbelschoolopleiding kwam Graham op de kansel terecht. Hij werd zelfs de eerste medewerker van Youth for Christ. Uiteindelijk ontstond de Billy Graham Evangelistic Organisation. De instelling die de campagnes organiseerde en Graham in dienst nam en op de loonlijst zette. Dit laatste was belangrijk, omdat nogal wat evangelisten een geur van hebzucht met zich meedroegen. Graham wilde dat voorkomen, geen risico lopen en ontving het salaris van een predikant.
Diezelfde voorzichtigheid komt ook uit in de beslissing om bijvoorbeeld nooit met een (vreemde) vrouw onder vier ogen te spreken. Het heeft er toe bijgedragen dat er over deze evangelist weinig tot niets viel te roddelen.
Naast, en vaak in verband met de massale bijeenkomsten, waren er aansprekende persoonlijke ontmoetingen in het leven van Billy Graham. Amerikaanse presidenten werden vrienden, behalve de eerste die hij ontmoette. In zijn naïviteit vertelde Graham de wachtende pers waarover de president met hem gesproken had - een doodzonde. Maar hij leerde van zijn fouten.
Bezoeken aan communistische landen riepen veel kritiek op, omdat deze werden gebruikt als propagandastunt. Graham en zijn team waren zich daarvan wel bewust, maar men ging er van uit dat dat risico gelopen moest worden als er een kans was om het evangelie te verkondigen.
Graham vertelt ook van de ‘reizende evangelist’ uit Botswana, die hij tegen kwam tijdens het grote congres in Amsterdam in 1986.
Zo'n 8000 van de ruim 50.000 'reizende evangelisten' in de wereld kwamen daar bijeen. Mannen en vrouwen die vaak lopend en fietsend van dorp tot dorp gingen in de derde wereld. Aan de man uit Botswana - die zijn werk lopend deed - vroeg Graham of bij op een bijbelschool had gezeten. Tot ieders verbazing kwam er als antwoord dat betrokkene had gestudeerd aan Cambridge, een van de beste universiteiten in Engeland. Een afgestudeerde aan Cambridge, die alles gaf om zijn volk het evangelie te brengen'.
Nog steeds is Graham actief. Campagnes worden nog altijd gehouden, wereldwijd. Ook met hulp
van de meest moderne elektronica. Internet wordt benut en verder alles wat onze tijd aan mogelijkheden biedt.

Lofprijzing
Het begin van het springerig. De manier waarop wordt verteld over die eerste jaren, is niet altijd helemaal consequent. Maar het is een boek om te lezen, om door bemoedigd te worden. Er gebeurt in deze tijd zoveel goeds, zoveel mensen komen tot geloof. Voor ons, in een deel van de wereld waar het momenteel niet erg meezit, een stimulans en uitdaging.
Bijna aan het einde van zijn boek vertelt hij over zijn toekomstverwachting ‘En ik verheug mij er vooral op Christus te zien en vol lofprijzing en dankbaarheid voor Hem te buigen die zoveel voor ons gedaan heeft. Ik zal Hem danken dat Hij mij in Zijn genade op aarde voor Zijn werk heeft gebruikt – dat Hij mij genomen heeft zoals ik ben.’

Pieter Boomsma

Ds Pieter Boomsma uit Nijverdal was directeur van Youth for Christ Bron: Fries Dagblad 10 januari 1998
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584