Try it out
De Regenboog

BILLY GRAHAM : Een ‘moderne’ Paulus van de 20e Eeuw.

Voor mij ligt een boek van bijna 700 pagina's dik. Het is de autobiografie van Billy Graham : ‘Just as I am’.Op de cover van het boek is een grote foto van de inmiddels oud geworden overbekende Evangelist afgedrukt. Echt op z'n Amerikaans met een brede glimlach en gekleed in een spijkerpak. In november van dit jaar hoopt hij tachtig jaar te worden.

In het kerkblad schrijf ik nog zelden een boekrecensie, maar voor dit boek graag toch een uitzondering Billy Graham en Corrie ten Boom hadden veel met elkaar gemeen. Ze wordt dan ook enkele keren in zijn boek genoemd. Bij allebei die mateloze inzet om de opgestane Christus te verkondigen Corrie is diverse keren bij de Grahams thuis op bezoek geweest. Ruth, de vrouw van Billy Graham , heeft uiteindelijk de doorslag gegeven, zo blijkt uit dit boek, om Corries boek ‘The Hiding Place’ te verfilmen. Het is één van de weinige films van de Billy Graham Organisatie geweest, waar geen geld op toegelegd hoefde te worden.

Er is nooit eerder voor hem een Evangelist geweest die zo veel mensen met het Evangelie van de opgestane Heer in aanraking gebracht heeft. Billy Graham heeft het charisma van de verkondiging en tevens is hij een geweldige organisator. Hij bleef trouw aan zijn verkondiging, had nimmer een geur van schandalen om zich heen, maar bleef wel door alles heen de Amerikaan die hij van geboorte was Billy Graham hoort bij Amerika, bij de Amerikaanse cultuur, waarin het showelement, het luidruchtige, maar ook het sentimentele en het zoete, zo vaak domineert.

Die Amerikaanse cultuur heeft zijn boodschap wel eens gekleurd. Je moet er doorheen prikken om bij de ‘echte’ Billy Graham uit te komen. Zijn boodschap was echt en die werd door veel gebed omringt, zowel van hem zelf als van zijn familie, maar ook van de vele medewerkers uit zijn wereldwijde organisatie.
Billy Graham was geraakt, aangeraakt , zoals ook Paulus eenmaal door de Heer geraakt werd . Je zou hem een "verlichte " fundamentalist kunnen noemen. Op dat punt heeft Billy Graham wel zijn intellectuele aanvechtingen gekend, maar hij koos ervoor, het was gelijk ook de kracht van zijn verkondiging, om de Bijbel als het volle geopenbaarde Woord ván God, óver God, te blijven uitdragen . Op dat punt is hij zichzelf gebleven, zoals Corrie ten Boom ook daarin zichzelf gebleven is.

Ik heb het boek geboeid gelezen. Het is een fascinerend boek, ook al is het stilistisch niet altijd even mooi of best geschreven. Het oorspronkelijke manuscript was nog veel uitgebreider en er moest dan ook danig in gesnoeid worden, waardoor het een enigszins gefragmentariseerd boek geworden is.

Billly Graham is dus een groot verkondiger, maar hij liet geen profetisch geluid horen. Je zou hem zelfs een ietwat "gearriveerde" verkondiger kunnen noemen. Hij liet zich, al of niet bewust, meerdere keren door de Amerikaanse politiek gebruiken en helaas ook wel eens misbruiken. Soms gebruikte hij zelf de politiek, sommige politici, om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. In dat ‘harde’ en ‘gewelddadige’ Amerika is er, wonderlijk genoeg, nooit een aanslag op hem gepleegd. Van President Eisenhower tot President Clinton was hij een vertrouwde verschijning op het Witte Huis. Op de vele foto's in het boek is Billy Graham vaak met allerlei ‘Groten’ der aarde te zien. Met filmsterren, presidenten en allerlei geestelijke leiders tot aan de Paus(en) toe.
Het boek is min of meer een chronologisch verslag van zijn optreden als evangelist, als organisator van wereldwijde evangelisatiecongressen, maar ook als publicist van meer dan 20 boeken, waaronder vele bestsellers. Hij kan erg ontwapenend vertellen. Vertelt ook heel vrijmoedig, soms bijna op het genante af, hoe hij met allerlei presidenten gebeden en gesproken heeft. Weer die Amerikaanse cultuur, waardoor sommige ontboezemingen wat onecht bij de lezer overkomen.
Zijn prediking was vaak algemeen, uitlopend in een oproep om naar voren te komen en je leven aan Christus te geven.
Martin Luther King werd neergeschoten omdat hij de demonen van racisme en discriminatie probeerde uit te drijven. Billy Graham wilde heel bewust in zijn verkondiging geloof en politiek scheiden. Voor hem bracht het chr. geloof in de keus voor Christus als vanzelf een scheiding tussen het goede en het kwade in de samenleving aan.
Maar zo vanzelf gaat dat niet. Zo gemakkelijk laten demonen zich niet verdrijven. Dat hebben een Bonheuffer, een Martin Luther King, een bisschop Romero, een president Allende, en noem ze maar op, maar al te goed geweten. De ‘zwarte’ theologie en ‘bevrijdingstheologie’ ontstond niet zo maar. Daar ging veel strijd aan vooraf en er zijn veel slachtoffers gevallen.

Billy Graham hoort bij deze eeuw. Hij was dé evangelist van deze eeuw. Dat is zijn grootheid. Dit boek bevestigt voor mij zijn grootheid als evangelist.
Bij Billy Graham is dit een grootheid in diepe afhankelijkheid. De afhankelijkheid van het geloof, waardoor men beseft dat een mens een van God's genade kan leven.
Mijn kritiek op het boek? Het is allemaal zo Amerikaans. Het Evangelie verpakt in de Amerikaanse vlag.

Maar uiteindelijk wint bij Billy Graham toch het bijbelse Evangelie. Ondanks de Amerikaanse droom van ‘glamour en succes’. Toch een man, een evangelist, die mét, dóór en uit Christus probeert te leven en die zijn hele, lange en werkzame leven in dienst van Christus gesteld heeft en ook thans daar nog volop mee bezig is. Voor zo veel mensen is hij een zegen geweest en hij heeft zo veel mensen bij Jezus gebracht.
Weliswaar een echte Amerikaan en dus volop een kind van zijn tijd en cultuur, maar ook een man die stond voor zijn keus. Billy Graham wist zich gedragen door Christus.
Hij zweeg daar eigenlijk nooit over, zelfs al was hij in het Witte Huis op bezoek. In het Kremlin te Moskou en bij president Kum Il Sung van het communistische Noord Korea getuigde hij van zijn geloof in Christus.
Aan het slot van het boek is een compleet overzicht van al zijn wereldwijde evangelisatiecampagnes over de periode 1947 - 1996 terug te vinden.

Uiteindelijk toch een inspirerend boek om te lezen.Tijdens het lezen besef je heel sterk hoe de Heilige Geest mensen in beweging kan zetten.
Billy Graham: Een man die door de Heilige Geest in beweging werd gezet.

Piet Koenes

Bron: De regenboog, Kerkblad van de kern Tuindorp-Oostzaan van de gereformeerde kerk A’dam
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584