Try it out
De oogst

In 1954 kwam Billy Graham voor de eerste keer naar ons land en sprak in het stadion in Amsterdam, waar alle 40.000 zitplaatsen bezet waren. Ik kan mij nog herinneren dat een dominee in een Gereformeerd kerkblad schreef, dat weliswaar er een verschraling en geestelijke armoede in kerkelijk Nederland viel waar te nemen, en dat een opleving hard nodig was, maar dat het in ieder geval zo niet moest. En dat was de mening van de meeste leidinggevenden in de kerken.

Wel, Billy Graham heeft sedert die tijd in onnoemelijk vele stadions en grote hallen gesproken en de zegen die ervan uitgegaan is, is onvoorstelbaar groot. De 79 -jarige Billy Graham heeft zijn autobiografie geschreven, iets waar hij aanvankelijk niets voor voelde. Maar op aandringen van mensen uit zijn omgeving heeft hij het toch gedaan, en het is een belangrijk document geworden. "Billy Graham, just as I am" luidt de titel, en m.i. heeft men terecht dit onvertaald gelaten. "Zoals ik ben", zo geeft hij zijn leven weer. Het is een boek van 684 bladzijden geworden, en mocht de omvang van dit boek u doen schrikken, dan kan ik u verzekeren dat wie er aan begint, het moeilijk terzijde kan leggen.
Het is het levensverhaal geworden van een uitzonderlijke man. Geboren in 1918 op een boerderij in North Carolina in de VS, groeide hij op als een gewone jongen van het platteland. Hard werken was het, ook voor de kinderen.

‘s Morgens vroeg, eigenlijk als het nog nacht was, opstaan om de koeien te melken, stal schoonmaken, beesten verzorgen; hij heeft het leven en werken op een boerderij helemaal meegemaakt. De prestaties op de middelbare school waren niet zo geweldig. Niets in zijn jeugd wees er op dat hij eens wereldberoemd zou worden. Toen er een bekende evangelist in zijn woonplaats een campagne hield, wilde de zestienjarige Billy er eerst helemaal niet naar toe. Hij noemde de mensen die hem uitgenodigd hadden zelfs idioten. Toch gingen een aantal jongelui er op een avond heen, omdat ze gehoord hadden dat er een vechtpartij op handen zou zijn. Toen de jonge Billy onder het gehoor van de evangelist zat, gebeurde er iets eigenaardigs. Hij luisterde geboeid en de volgende avond ging hij weer, en nog eens en nog eens. Toen op een avond de uitnodiging werd gedaan liep hij naar voren en onder het zingen van "Just as I am" gaf hij zijn leven aan Christus. Dat was het begin van een bewogen leven.
Er waren twee beroepen waar hij absoluut niet voor voelde, nl. predikant worden en begrafenisondernemer. Toch werd zijn weg naar een opleiding aan een bijbelinstituut geleid. Na een aanvankelijk verkeerde keuze kwam hij in Florida, waar hij wel op zijn plaats bleek te zijn. Verder studeerde hij aan het Wheaton College en dat werd in meer dan één opzicht een keerpunt in zijn leven. Hij ontmoette daar zijn toekomstige vrouw; In 1943 studeerden ze beiden af en trouwden diezelfde zomer. Een predikantsplaats verkreeg hij in Western Springs, maar Billy had in gedachten legerpredikant te worden en Ruth, dochter van een zendingsarts, had de zending voor ogen. Al in de tijd van zijn eerste standplaats als dominee bleek dat het pastorale werk niet de taak was die God voor hem had. Zijn roeping als evangelist werd hem duidelijk.
Billy Graham is in 1944 medeoprichter van Youth for Christ en dat werk bracht hem overal in Amerika, Canada en tenslotte ook in Europa. Het werd het begin van de grote evangelisatiecampagnes. Weinig kon de jonge Graham toen vermoeden dat zijn grote bekendheid door die campagnes, - die tot verbazing van iedereen zulke grote mensenmassa's trokken -, hem in aanraking zouden brengen met vele groten der aarde. Alle presidenten van zijn tijd in Amerika hebben hem ontvangen, met enkelen was hij zelfs persoonlijk bevriend. Hij heeft hen, net zoals hij dat in zijn toespraken deed, eenvoudig maar niettemin nadrukkelijk, het Evangelie gebracht, met hen gebeden ook en wie kan zeggen van hoe grote invloed dit alles is geweest. Op zijn buitenlandse reizen werd hij uitgenodigd aan hoven en in paleizen. Ook koningin Beatrix heeft hem ontvangen. in alle vijf werelddelen zijn campagnes gehouden, tot zelfs in de communistische landen. In de loop van de tijd ontstond daarbij ook het radiowerk en werd er een filmmaatschappij opgericht. Zijn zoon Franklin is directeur van 'The Samaritan Purse', een belangrijke organisatie die zich richt op materiële noden. Vele boeken heeft Billy Graham mogen schrijven, die ook in ons land bekend zijn geworden.

Als we een samenvatting moeten geven, kunnen we zeggen: dit is een werk van God geweest, wat mensen nooit zo hadden kunnen plannen. De boodschap die Billy Graham brengt is eenvoudig: Wie gelooft in de Here Jezus Christus heeft vrede met God en is behouden voor de eeuwigheid. Concessies wenst hij niet te doen. De Bijbel is voor hem Gods Woord. Een oude predikant, die in 1954 in Engeland de campagnes bezocht, zei: "Ik kom hier nu 93 avonden en steeds heb ik maar één boodschap gehoord". Dit was een compliment.

Natuurlijk heeft deze man, zoals ieder ander, ook fouten gemaakt. Maar God heeft hem duidelijk in deze tijd voor deze taak bedoeld, en hem, zijn medewerkers en zijn gezin buitengewoon gezegend. Nu hij op deze leeftijd gekomen is, kijkt hij in verwondering achterom en vraagt zich af.- "Waarom ik, een eenvoudige boerenjongen uit North Carolina?" Het heeft hem ootmoedig en dankbaar gemaakt.

Bron: De oogst, januari 1998
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584