Try it out
De oogst

In de evangelicale reeks De Bijbel spreekt vandaag is onlangs een studie over het boek openbaring verschenen. De boodschap van openbaring is geschreven door Michael Wilcock en dateert - ook al doet
de titel van de serie anders vermoeden - al uit 1975. In het inleidende hoofdstuk wekt hij de indruk de lezer een bijzondere interpretatie aan te bieden, waarbij hij niet de platgetreden paden wil bewandelen van de vier hoofdstromingen in de exegese van Openbaring. Dat blijkt echter maar ten dele zo te zijn, want deze studie is'gewoon' amillennialistisch van opzet.
Wie dus dit boek wil lezen om meer te weten te komen over de opname van de gemeente, de bekering van Israël en het Duizendjarig Rijk zal teleurgesteld zijn. De schrijver gaat er vanuit dat het laatste bijbelboek niet zo zeer een blauwdruk voor de toekomst is, maar de gelovigen van alle tijden iets te zeggen wil hebben. Over Israël rept hij niet.
Boeiend is te lezen welke uitgangspunten zijn manier van lezen hebben bepaald en welke structuur hij in het boek Openbaring meent te herkennen. Een wel heel erg in het oog springend uitgangspunt is het motief van 'herhaling'. De bijbelschrijver zou, volgens Wilcock, als een goed leraar zijn lessen keer op keer herhalen om ze stevig op de lezer te laten inwerken. Deze herhalingen kunnen worden aangetroffen in verhalen, beelden en getallen. Het motief van de herhaling biedt hem de ruimte om een andere structuur in het boek te lezen dan een strikt chronologische. Hij ziet het als een grote toneelvoorstelling, bestaande uit acht bedrijven, waarvan de afzonderlijke delen dezelfde processen kunnen beschrijven, telkens vanuit een andere invalshoek. Op deze manier bezien heeft het boek Openbaring betrekking op de kerk van alle eeuwen en is haar boodschap niet aan tijd gebonden.

Bron: MJDH in De oogst september 2002
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584