NBD Biblion
De auteur (1968) die werkt in samenwerking met Living4Christ, geeft een Bijbelse visie op de mens, wie je bent en wat je doet. Hij laat als het ware de Bijbel spreken - de meeste van de 850 noten verwijzen naar een of meer Bijbelteksten - en daaruit blijkt dat voor wie Jezus wil volgen daar het enige en juiste antwoord te vinden is. Het gaat de auteur in al zijn beschouwingen - en het boek had beslist de helft dunner gekund - om een discipel van Jezus te worden en te zijn in al je doen en laten. De kern en het doel van ieder leven is voor de auteur op zoek gaan naar God en zo ervaren, dat Hij op zoek is naar de mens. De lezer wordt een beetje (!) moe van wat allemaal wordt gevraagd van degene die Jezus wil volgen, en er had beslist een wat breder accent op Gods genade kunnen vallen. Maar door alles heen kun je het met de auteur eens zijn, dat door de relatie met Hem, de groei daarin, er meer en meer openheid komt voor een zuivere relatie met de medemens. Door de vele gespreksvragen is het vooral een boek om samen, al of niet op een Bijbelstudie, te lezen en te overdenken.

Ds. Jenno Sijstsma
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584