Try it out
NBD Biblion
De oudtestamentische boeken Joël, Micha en Habakuk behoren vanwege hun beperkte omvang tot de twaalf kleine profeten. Het optreden van de profeten Habakuk en Micha is te dateren vóór de Babylonische Ballingschap (ca. 587-540 v.Chr.); van Joël erna. Hun werk kan globaal getypeerd worden als het pogen om het Bijbelse volk Israël terug te brengen bij God en Gods woord. De auteur, evangelisch predikant onder andere in Engeland, leest de drie uiteenlopende Bijbelboeken bijna vers-voor-vers en probeert met veel inbeeldingsvermogen het optreden van deze profeten te begrijpen en te duiden. Daarvoor verwijst hij ook naar teksten uit het Nieuwe Testament. En steeds probeert hij de teksten te verbinden met het leven van de hedendaagse christenen. Het boek is geen diepgravend theologisch commentaar. Eerder wil het een uitvoerige verklaring zijn van de drie Bijbelboeken, leesbaar voor een breed publiek.
W.H.J. van Stiphout
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584