Nederlands Dagblad

AMSERDAM - "Het is veelzeggend dat uitgerekend het kruis het symbool van het christendom is geworden. Er waren andere mogelijkheden denkbaar. de kribbe bijvoorbeeld, als symbool van de menswording. de wind of de duif, als tekenen van de Geest. Het kruis was in de eerste eeuw een teken van smaad en verachting. Toch werd dat het universele symbool, omdat daarmee de kern van het christelijk geloof tot uitdrukking werd gebracht. 'Het christendom zonder kruis is als een kompas zonder naald, een lamp zonder olie'.

Dat zei dr. John Stott, de bekende anglicaans-evangelicale theoloog en auteur gistermiddag in de Amsterdamse RAI. Stott sprak daar tijdens een bliksembezoek aan ons land, in verband met het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn boek 'Het kruis van Christus'. Het werk verscheen ruim 10 jaar geleden en geldt als zijn magnus opus (meesterwerk). "Dit is mijn apologia", zei' Stott zelf in een interview, oftewel zijn verweerschrift. "In dit boek bevindt zich meer van mijn hart en ziel dan in alle andere werken die ik heb geschreven. Want het kruis is het hart, het absolute middelpunt van het evangelie."
Stott sprak over "de meest opzienbarende uitspraak die Paulus heeft gedaan", een tekst die ook in het boek een centrale rol speelt. .,Maar ik mag ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in liet kruis van onze Here Jezus Christus."(Gal.6:14).

Het kruis, grond van onze rechtvaardiging, onze aanvaarding door God. is een radicale afrekening met iedere vorm van zelfverlossing, of die zich nu onder de naam boeddhisme of islam aandien of als een levensvisie van de ongekende menselijke mogelijkheden. "De Bijbel is het enige religieuze boek ter wereld dat zelfverlossing onmogelijk maakt. liet enige dat ik kan bijdragen lot mijn verlossing is de zonde waarvan ik verlost moet worden", citeerde Stott William Temple.

Navolging
Behalve symbool van rechtvaardiging is het kruis ook liet teken van de navolging. "Stel dat we ten tijde van Jezus' omwandeling in Palestina waren en we zagen iemand met een kruisbalk op z'n nek. Dan hoefden we niet te vragen waar bij naar toe ging. Zo iemand was ter dood veroordeeld en de Romeinen verplichtten hem zijn kruis te dragen. Tegen die achtergrond klinkt Jezus' woord: "Indien iemand achter Mij wil komen. die verloochend zichzelf, neme zijn kruis op en volge Mij", aldus Stott. "We zullen nooit afstuderen op de school die Golgotha heet."
Het kruis is ook het hart van de christelijke boodschap. "Paulus had de Galaten de gekruisigde Christus voor ogen geschilderd, als op een reusachtig denkbeeldig billboard. Ze konden dat zo voor hun geest halen." Wie de boodschap brengt, moet er op rekenen dat het kruis voor de moderne mens "een ergernis en een dwaasheid" is. "Ik weet nog hoe ik als jong christen aan een medestudent duidelijk maakte dat God ons uit pure genade het eeuwige leven schenkt, dat we daarvoor niets méér boeven te doen, dan ons te verootmoedigen. Afschuwelijk! riep de student, tot drie keer toe, zo hard als bij kon. Ik heb God vaak gedankt voor die ervaring. Hij gaf me even zicht op de enorme trots die er in een mensenhart schuilt."

'Pussy-cat'
Degenen die de boodschap uitdragen staan voortdurend bloot aan de verleiding van een zachtaardige 'pussycat-bediening', aldus Stott."Hun preken gaan niet verder dan: zet je beste beentje voor. probeer het beste, dan hen al een eind op de weg van het heil. Maar alleen moedige predikers durven het aan om te spreken over zonde en kruisdragen. Ze weten dat ze daarmee vijandigheid oproepen. Veel populaire predikers zijn onbetrouwbaar, veel impopulaire zijn betrouwbaar. Hoe moeilijk is het om populair en betrouwbaar te zijn."

Bron: Nederlands Dagblad 19 april 1997
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584