De oogst

In het mei-nummer van De Oogst werd verslag gedaan van een bijeen komst op 18 april waar de theoloog Dr. John Stott sprak n.a.v. het uitkomen van zijn nieuwste boek: "Het kruis van Christus". Inmiddels is het boek bij de redactie binnengekomen, en wij zijn blij het te kunnen aankondigen. "De centrale plaats van het kruis is een waarheid die iedere generatie (gelovigen) moet leren verstaan", zo zei Stott op die bijeenkomst. Waar velen in onze tijd de betekenis van het kruis niet meer verstaan, of zelfs er minachtend over spreken, is het verheugend dat er theologen als Stott zijn, die zo helder en duidelijk de betekenis uiteenzetten van het Kruis van Christus, wat het hart van het christelijk geloof is. Een zeer goed leesbaar boek, niet alleen voor vakmensen, maar ook voor iedere christen die goed toegerust zijn geloof wil belijden. De achter in het boek opgenomen registers van aangehaalde bijbelteksten en namen, alsmede de studiegids maken het boek zeer volledig en geschikt voor zowel persoonlijk gebruik als voor bijbelstudiegroepen.

Bron: De oogst juli/aug 1997
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584