CV Koers juli/augustus 2011
Zoveel christenen, zoveel verschillende bijbelinterpretaties.
Hoe doe je recht aan de de woorde uit het boek? John Stott wijst een weg.


Maar het staat er toch...?

Hoe komt het dat gelovigen die uitgaan van de betrouwbaarheid van de Bijbel toch flink van mening kunnen verschillen – niet alleen over praktische toepasssingen, maar ook over exegese, interpretatie, uitleg? Waarom slagen ze er soms niet in elkaar te overtuigen? Dat heeft te maken met menselijke feilbaarheid, maar zeker ook met de verschillende manieren waarop ze de bijbel lezen. Vooral daarover schreef de bekende theoloog John Stott een boek, Understanding the Bible.
De klassieker is nu in het Nederlands vertaald: De Bijbel begrijpen

Losse teksten
Stott wijst er meteen op dat de lezer helder moet hebben met welk doel de Schrift ons gegeven is. Dat doel is niet wetenschappelijk, politiek of literair bepaald – nee, de Bijbel is gericht op onze redding door het geloof in Jezus Christus (2 Timoteüs 3:15). Dat betekent voor Stott dat elk onderdeel van de openbaring van Gods omgang met zijn volk en de wereld, gelezen moet worden in de context van Jezus Christus. “Ieder woord in de Bijbel is alleen waar in zijn context.” Stott moet dus niets hebben van biblicisme, het lukraak aanhalen van losse teksten in de zijn van; ‘Het staat er toch?’
De nadruk op het centrale kader van de Bijbel zie je terug als Stott het heeft over “een groot toekomstplan voor de Joden”.
Hij grijpt dan terug op Paulus’ brief aan de Romeinen en niet zozeer op allerlei oudtestamentische profetieën. Duidelijke is dat hij bij die toekomst meer doelt op het aanvaarden van Jezus als Messias dan op een politieke invulling van wat er met de huidige staat Israel nog te gebeuren staat.

Figuurlijke boom
Stott benadrukt ook dat de door de mensen ingegeven (“uitgeademde”) Bijbel, verschillende stijlsoorten kent. Daarom is niet elk woord ‘letterlijk’ te interpreteren.
Opnieuw zal het kader waarin de woorden staan, uitmaken of het om bijvoorbeeld geschiedenis, symboliek of poëzie gaat
Een vergelijking van Schrift met Schrift, in dit geval Genesis met Openbaring, brengt hem tot de prikkelende stelling dat de slang en de boom des levens uit het eerste bijbelboek “meer figuurlijk bedoeld zijn”.
Mocht iemand het met Stott oneens zijn? Dan wenst hij dat we “geestelijk voldoende rijp zijn om er in wederzijdse christelijke liefde en tolerantie met elkaar over te discussiëren”.

Aad Kamsteeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584