Nederlands Dagblad
JOHN STOTTS LAATSTE WOORDEN

Het laatste hoofdstuk van John Stotts 51e en laatste boel gaat over de dood, als weg naar een nieuw leven. Een jaar later overleed hij. Stott schreef zijn laatste boek op achtentachtigjarige leeftijd en de Nederlandse vertaling ervan verscheen onlangs. Postuum.

In Radicaal discipelschap behandelt de evangelicale Bijbelleraar acht kenmerken van een discipel van Jezus.
Non-conformisme bijvoorbeeld: een christen past zich niet aan de wereld aan. ‘Zowel escapisme als conformisme is ongeoorloofd’, oordeelt Stott. En er zijn nog tal van andere verleidingen in de tijdgeest waartegen christenen zich moeten verzetten, schrijft de anglicaan.
Materialisme, narcisme, moreel relativisme en niet te vergeten: pluralisme, de gedachte dat er niet slechts één waarheid is. Daartegenin moet een christen de uniciteit van Jezus belijden, zegt Stott.
Het inzicht in de westerse cultuur en de westerse tijdgeest dat de Brit op hoge leeftijd nog wist neer te zetten, is opvallend. Stott heeft zich tot zijn dood betrokken geweten, ook al stopte hij in 2007 met zijn publieke taken.

Zijn laatste boek is helder geschreven, en bijna altijd fundeert Stott zijn argumenten niet op andere auteurs maar op Bijbelgedeelten; hij was een Bijbelleraar pur sang. Soms gaat hij echter wel kort door de bocht. Zo oordeelt hij nogal generaliserend dat de kerk vandaag de dag dan wel explosief groeit, maar dat diepgang bij de Aziatische en Afrikaanse gemeenten dikwijls ontbreekt. In een ander hoofdstuk, waarin hij pleit voor zorgvuldige omgang met de natuur, trekt hij erg snel zijn conclusies over een kwestie als klimaatsverandering. Stotts laatste pennenvrucht getuigt net als zijn vele andere boeken van een diep geloof. In het laatste hoofdstuk schrijft hij sterven is onnatuurlijk en onaangenaam. In een bepaald opzicht is de dood vreselijk en onontkoombaar.
Toch is de dood de weg tot het leven.
Wie wil leven, moet sterven.’
De Bijbelleraar stopte na dit boek met schrijven. In een nawoord neemt hij daarom afscheid van zijn lezers.”Ik wil jullie aanraden om te blijven lezen en om familie en vrienden daarin te stimuleren. Het is een genadegave die vaak wordt genegeerd.”
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584