De Civitate
De Bijbel begrijpen
John Stott

Recensent: Erik van de Kamp, Tilburg

Onlangs, op 27 juli om precies te zijn, overleed John Stott. Vanaf 1945 preekte hij in de All Sounds Church in Londen, waar hij een bekende prediker en belangrijk figuur werd binnen de Anglicaanse evangelicals. Internationaal werd hij vooral bekend als auteur van heel wat praktisch-theologische boeken. In Nederland is zijn invloed gering, alhoewel het grootste deel van zijn boeken inmiddels wel in het Nederlands vertaald zijn door uitgeverij Novapres. Enkele boeken, zoals The Incomparable Christ uit 2002, wachten echter nog steeds op vertaling. Tot zijn bekendere boeken behoren De basis van het Bijbels geloof en Het kruis van Christus.
Weinigen zullen ontkrachten dat Stott een begaafde uitlegger van de Bijbel is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn Bijbelse dagboek door velen gelezen én geprezen wordt. Uit al zijn boeken blijkt duidelijk dat hij ook deze uitlegger wil zijn. De nadruk ligt bij Stott altijd op Jezus Christus: “Er is maar één manier om een nieuw, duidelijk, juist en verheven beeld van Jezus te krijgen en dat is door het lezen van de Bijbel. De Bijbel is als een prisma, waardoor het licht van Jezus Christus in vele mooie kleuren wordt gebroken. De Bijbel is het schilderij van Jezus Christus”.
Om deze reden schreef hij in 1984 het boek De Bijbel begrijpen. Ruim een kwart eeuw later is er ook een Nederlandse vertaling. Verschillende thema’s, gerelateerd aan de Heilige Schrift, worden behandeld. In het eerste hoofdstuk, over het doel van de Bijbel, betoogt Stott dat de Bijbel vooral een ‘Boek van redding’ is. Vervolgens wordt, als inleiding op de geschiedenis van zowel Oude als Nieuwe Testament, een beschrijving gegeven van Israël en de omliggende landen. Afgesloten wordt met hoofdstukken waarin Stott de verschillende Bijbelboeken langs gaat om te beschrijven wat “het verhaal’ van de Bijbel is, zullen voor elke lezer (voor de leek wat meer dan voor de theoloog) nieuwe en interessante invalshoeken staan. Als commentaar is het boek echter niet bruikbaar, omdat er niet uitgebreid stilgestaan wordt bij de ‘deelverhalen’. Het doel van Stott is om een ‘leidraad’ te bieden, om handvatten te geven voor een juist begrijpen van de Bijbel als geheel. Dat doet Stott op een manier die zich kenmerkt door een grote aandacht voor de ‘geografische, historische en theologische context”.
Voor de originaliteit hoeft u het boek niet te kopen. Als ‘leidraad’ of ‘introductie’ heeft het boek echter op anderen voor dat het aantrekkelijk geschreven en een helder betoog.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584