NBD Biblion
John Stott (1921) is een vooraanstaand Brits theoloog. Nog steeds is hij actief in zijn propaganda voor de Bijbelse waarheid. Stott staat in de traditie van de evangelicals die in de negentiende eeuw in de Anglicaanse kerk aanhang vonden. Hij schreef vijftig boeken waarvan 'Waarom ik een christen ben' het bekendst werd. Ook na zijn emeritaat in 1975 is hij doorgegaan met publiceren, onder meer dit boek over doel en gebruik van de Bijbel. Geheel volgens de evangelische traditie is de Bijbel volgens hem een boek tot redding van zondaren. Die redding krijgt in de verkondiging van Christus gestalte. De Bijbel is historisch en letterlijk waar. Adam en Eva hebben werkelijk geleefd in het neolithisch tijdperk van circa 6000 jaar geleden. De Bijbel is betrouwbaar want hij is geschreven vanuit de Geest van God, die de schrijvers en evangelisten inspireerde. De Bijbel is een uniek boek dat over openbaring, inspiratie en gezag gaat. Nog steeds is de Bijbelse boodschap relevant. Voor de verspreiding ervan zijn nog steeds apostelen nodig. Stott herhaalt zich vaak. Het boek ademt een geest van oprecht geloof in oude waarden, maar is zo dwingend geschreven dat het slechts orthodoxe christenen zal aanspreken. H. Buning
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584