Try it out
CV Koers
Waar is God als je chronische pijn hebt? Joni neemt ons mee in haar worsteling met deze vraag, op zoek naar een eerlijk antwoord.

Kun je God danken voor je rolstoel?


Schrijven over de vraag of de Bijbel een zieke gelovige al dan niet genezing belooft, krijgt een extra dimensie als je zelf zwaar gehandicapt bent. Joni Eareckson Tada, grotendeels verlamd, zit al zo'n veertig jaar in een rolstoel. De laat¬ste tijd kampt zij bovendien met hevige, voortdurende pijn. En alsof dat nog niet genoeg is, maakt ze in de epiloog van haar jongste boek bekend dat bij haar borstkanker is geconstateerd.
Heeft Joni een onbeleden zonde in haar leven? Is haar geloof ontoereikend? Er zijn christenen die dit Joni voorhouden, anders klopt hun zelfgemaakte geloofs¬systeem niet. Joni weet wel beter, ook al worstelt zij zeker met vragen. Waarom laat God die verschrikkelijke pijn toe, die haar sterk belemmert haar missie te vervullen? Want een missie heeft Joni Ea¬reckson: met haar Wheels for the World helpt zij wereldwijd verlamde medemen¬sen aan een rolstoel, en met het Evangelie bemoedigt zij anderen die eveneens zwaar lijden.

Net als in haar andere boeken laat Joni er opnieuw geen misverstand over bestaan wat zij over genezing denkt. God kan ge¬nezen. Hij doet dat ook, soms op wonder¬baarlijke wijze. Maar bij elke zieke is het de vraag of Hij het ook wil. Wat Joni zelf betreft, is het antwoord nog steeds nee. Haar gezond¬heid wordt eerder slechter dan beter. Toch dankt zij God “voor deze rolstoel”, Hoe dat kan? Omdat Joni aanvaardt dat God met haar leven een plan heeft dat breder, dieper en groter is dan fysiek herstel. In India ontmoette zij het meisje Shantamma. Zij was door het boek Joni tot geloof gekomen en had in Jezus vre¬de en vreugde gevonden. Joni schrijft dan: "Stel je voor dat ik genezen was tijdens de campagne van [gebedsgenezeres] Kathryn Kuhlman, begin jaren zeventig. Dat was misschien fijn geweest voor mij, maar wat was er dan gebeurd met Shantamma?"

Wie van ons heeft geen vragen bij verschrikkelijk lijden, veraf of dichtbij? Als God almachtig is en goed, hoe kan het dan dat... ? Aan de hand van eigen ervaring en vooral de Schrift zoekt de inmiddels zestigjarige Joni naar eerlijke antwoorden. En ja, ondanks alle pijn vindt ze het geheim van tevredenheid. Dat kan kennelijk: door oprecht te leren bidden 'uw wil geschiede' kun je ervaren dat wat God met je leven doet, uiteindelijk het goede is.

Aad Kamsteeg
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584