Try it out
Lees hoofdstuk 1
Twee worden een
 
Boek kaft: Twee worden een
STUDIE 1


LIEFDEHet begin van het huwelijk
‘Hierbij verklaar ik u tot man en vrouw.’ Als deze verklaring is afgelegd, eindigt de huwelijksceremonie en begint het huwelijksleven. Door hun trouwbeloften accepteren man en vrouw hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leven dat ze samen gaan delen, en de uitdaging van dit leven: ‘Zo zijn zij niet meer twee, maar één.’
Beiden verlangen naar een gelukkig huwelijk dat voldoening geeft. Dit is een waardevol doel. De vervulling van dit verlangen is sterk afhankelijk van de verwachtingen die man en vrouw hadden voordat ze trouwden.

Motivatie
1. Mannen en vrouwen kunnen verschillende verwachtingen hebben van het huwelijk. Schrijf enkele daarvan op. Beiden kunnen dezelfde verwachtingen hebben, maar in verschillende orde van belangrijkheid.

Liefde is het magische woord dat rondom het huwelijk hangt.

Wat betekent ‘liefde’ eigenlijk?
Door de eeuwen heen was de liefde het thema van duizenden over de gehele wereld geschreven liederen. Wat dwong mensen om te duelleren, troonsafstand te doen, werelden te veroveren of talloze andere dingen te ondernemen? Liefde! Velen hebben echter een onvoldoende begrip van de betekenis van het woord ‘liefde’. Een andere moeilijkheid is de toepassing van liefde in het leven van elke dag. Er is wel eens gezegd dat liefde niet onder woorden is te brengen, maar dat het geleefd moet worden... We kunnen echter allicht proberen het woord te omschrijven.

2. Schrijf uw eigen definitie van liefde op.

3. Wat staat er in uw woordenboek?

In het Nederlands kan liefde vele dingen betekenen. We spreken van liefde voor een hobby, voor dieren en voor mensen. Als het woord in een zin wordt gebruikt, dan begrijpen we de betekenis door het verband waarin het wordt gebruikt. In het Grieks bestaan er vier woorden voor liefde, die de betekenis preciezer aanduiden. Vooral de laatste twee komen we in de Bijbel veel tegen.

a. Storgè
Dit woord omschrijft de liefde van ouders voor hun kinderen en omgekeerd. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop een vader zorgt voor het gezin en een moeder een ziek kind verzorgt. De reactie van een vader als zijn gezin bedreigd wordt, en de manier waarop een moeder zich verzet tegen het opgroeien en onafhankelijk worden van haar kinderen, zijn uitingen daarvan.

b. Eros
Dit is de lichamelijke, emotionele liefde. Deze liefde kan zowel goed als slecht zijn. Ze is de kern van seksueel verlangen en romantische verliefdheid. Speelt deze romantische liefde een rol in uw huwelijk?

c. Philia
Philia betekent liefde in de vorm van ‘aardig vinden’ en ‘waarderen’. De Grieken gebruikten dit woord om wederzijdse genegenheid aan te duiden. Deze liefde is belangrijk in het huwelijk omdat het nodig is de ander aardig te vinden en hem te waarderen om wie hij is. Zonder deze vorm van liefde is een blijvende relatie onbestaanbaar. Geef enkele voorbeelden hoe philia in uw gezin en huwelijk functioneert.

d. Agapè
Dit is de zelfopofferende liefde. Agapè is het woord dat in het Nieuwe Testament voornamelijk gebruikt wordt om de liefde van God voor de mensen te beschrijven (Johannes 3:16). Dit woord wordt ook gebruikt voor de liefde die christenen voor elkaar moeten hebben, evenals de liefde die een man heeft voor zijn vrouw (Efeziërs 5:25). De kruisiging van Jezus wordt gezien als de grootste openbaring van Gods liefde, doordat Christus stierf voor hulpeloze, zondige, onwaardige mensen (Romeinen 5:8). De drijfveer van eros is vaak ‘wat kan ik krijgen’, terwijl het motief van agapè is ‘wat kan ik geven’.
geven — Gods weg
nemen — weg van de mens


4. Welke voorbeelden van agapè in uw huwelijk kunt u noemen?

Het is moeilijk om liefde in deze vier op zichzelf staande soorten onder te verdelen omdat ze niet te scheiden zijn. De ervaring van de meeste mensen is echter dat er een onderlinge wisselwerking bestaat.

Liefde in actie
In onze pogingen om liefde te definiëren, zien wij dat liefde veel meer is dan een ding of een gevoel. Liefde is een scheppende kracht en wordt getoond door daden. De volgende vragen zijn bedoeld om uw denken over agapè te stimuleren. De Bijbel omschrijft agapè als een daad. Het gaat dus niet allereerst om de antwoorden, maar om het doen!

5. Tot welke daad werd God door zijn liefde gedreven? Johannes 3:16

6. Hoe bewees God zijn liefde voor ons? Romeinen 5:8

7. God bewijst zijn liefde voor ons, Hij geeft ons bovendien de mogelijkheid om Hem en anderen lief te hebben. Gelooft u dat u kunt leren uw echtgenoot lief te hebben zoals God dat van u vraagt? Wat staat er over liefde in Romeinen 5:5?

Bent u er zeker van dat Christus ook voor u gestorven is? Dat ook u niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt? Als u daar niet zo zeker van bent, praat er dan eens over met iemand, bijvoorbeeld uw kringleider. Ook andere studies van De Navigators kunnen u hierbij helpen.

8. In 1 Korintiërs 13 wordt omschreven wat agapè is. In de verzen 4-7 worden verschillende aspecten genoemd. Probeer elk aspect te omschrijven met behulp van een praktisch voorbeeld.

9. Bij vraag 1 hebt u verschillende verwachtingen opgeschreven, die men kan hebben van het huwelijk. Hebt u er ook bij stilgestaan welke verwachtingen belangrijk waren voor u, toen u trouwde? Welke zijn dat?

10. Welke verwachtingen waren, volgens u, voor uw huwelijkspartner de belangrijkste?

11. Hoe kunt u beginnen om uw partner meer liefde te geven? Wat komt u het eerst in gedachten? Wat kunt u daar vandaag of morgen aan doen?

Ten slotte
Liefde is niet statisch, maar dynamisch. Als liefde niet groeit en zich ontwikkelt, kwijnt ze weg.
Mensen houden over het algemeen gesproken niet ‘plotseling’ van elkaar. Ze groeien in liefde voor elkaar.
Als kinderen van God moeten we worden zoals Hij. We moeten elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad.
Misschien is het tegenovergestelde van ‘liefde’ niet ‘haat’ maar toegeven aan ons ‘eigen ik’.
Recensies uit de krant
19-1-2009GezinsGids
Recensies van lezers
NaamArno
Rapportcijfer10
RecensieIk raad alle stelletjes uit onze gemeente aan dit boekje te lezen voordat ze gaan trouwen. In de voorbereiding om de huwelijksinzegeing bespreken we vaak verschillende hoofdstukken uit dit boek. Het is en blijft een goed boek als je wilt gaan trouwen, maar ook om nog een terug te lezen als je al een paar jaar getrouwd bent.
Naamannemarie
Rapportcijfer10
RecensieLeuk,op weg naar het huwelijk zocht ik samen met mijn vriend naar een boekje om samen te kunnen lezen. Iets wat naast bijbelstudie ook praktische vragen stelt over de invulling van het huwelijk. Na wat geneus in de boekenkast kwam mijn moeder met dit boekje: Het boekje wat zij samen met mijn vader had gelezen. Een druk uit 1980!!! Nu zie ik dat het nog steeds verkrijgbaar is! Super! Annemarie
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584