Try it out
Lees hoofdstuk 1
Tafel in de wildernis
 
Boek kaft: Tafel in de wildernis

1 januari

En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten. Marcus 6:41

Ongetwijfeld is de zegen van God de enige fundamentele behoefte voor ons leven en werken voor God. Iets anders hebben we niet nodig. Wat bedoelen wij met zegen? Zegen is de werking van God daar waar niets anders is om mee te kunnen werken. Bijvoorbeeld: door berekening weet u dat u voor een cent iets kunt kopen wat een cent waard is. Maar als u uw cent niet betaald hebt terwijl God u toch iets geeft wat tienduizend centen waard is, dan is er geen basis voor uw berekening. Als vijf broden genoeg voedsel opleveren voor vijfduizend mensen, en er zelfs twaalf manden vol brokstukken overblijven – of anders gezegd, wanneer de vrucht van onze dienst in het geheel niet in verhouding staat tot de gaven die wij ontvangen hebben, dan is dat zegen. Of, om het even tot in het extreme door te trekken, als wij ons falen en onze zwakheden erbij betrekken dan zouden onze werken helemaal geen vrucht behoren op te leveren, maar toch is er vrucht – dat is zegen. Zegen is vrucht die niet in relatie staat tot wat wij zijn; het zijn resultaten die niet voortvloeien uit de wet van oorzaak en gevolg. Zegen komt als God werkt boven wat wij verwachten, om Zijns naams wil.

Recensies uit de krant
2-5-2005Opwekking
Recensies van lezers
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584